İmar Plan & İmar Uygulamaları


İMAR PLAN İLANLARI

Açıklama Tepebaşı Tarih/Karar No B.Şehir Tarih/Karar No Mahalle Ada Parsel Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi İndir

UİP­26710733 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

09.05.2022 / 71 18.05.2022 / 261 Batıkent

19140 ada, 1 parsel

8/6/2022 7/7/2022

UİP­26384914 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği

09.05.2022 / 73 18.05.2022 / 260 Batıkent - Çamlıca

Batıkent Mahallesi, 19347 ada 1 parsel, 11558 ada ve çevresi ile Çamlıca Mahallesi 21370 ada 1 parsel

8/6/2022 7/7/2022

İmar Uygulamaları

Açıklama Mahalle Ada Parsel Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi İndir

3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması

Esentepe 11920 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 nolu parsellerin 6/6/2022 6/7/2022

3194 sayılı 18.madde 

Ertuğrulgazi Mahallesi 24683 ada 3 parsel ile 34696 ada 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 parseller 16/6/2022 16/7/2022

3194 sayılı 18.madde 

Esentepe 10771 ada 3,4,5,6,710,11,1217,18,19,20 parseller 16/6/2022 16/7/2022
Başa Dön