İşyeri Ruhsat


İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat İşlemleri

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Başvuru / Beyan Formu
(Kahvehane-İnternet Salonu-İçkili-Lokanta-Bar vb.)
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İçin İstenecek Evraklar
(Kahvehane-İnternet Salonu-İçkili-Lokanta-Bar vb.)
Sıhhî İşyerleri Başvuru / Beyan Formu
Sıhhî İşyerleri İçin İstenen Evraklar
2. ve 3. Sınıf Gayrîsıhhî İşyerleri Başvuru / Beyan Formu
2. ve 3. Sınıf Gayrîsıhhî İşyerleri İçin İstenen Evraklar
Başa Dön