İhale İlanları


Güncel İhaleler

İhale Kayıt No Tarih Açıklama İlanı İndir
Mülkiyeti Belediyemize ait Hoşnudiye Mahallesi Şahin caddesi üzerinde tapuda 6.500,00 m²’lik alana sahip Tepebaşı Belediyesi Hizmet binası karşısında bulunan imar planlarında “zemin altı otopark yapılabilir” park alanına isabet eden alanın 5.870,00 m²’lik kısmının otopark olarak işletilmek üzere 6 yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile kiralanması işidir. 17/6/2021
11:30:0
Prefabrik Betondan İmal Edilmiş Bordür, Parke Taş ve Yağmur Oluğu 2021/194969 28/4/2021
10:0:0
Başa Dön