İhale İlanları


Güncel İhaleler

İhale Kayıt No Tarih Açıklama İlanı İndir
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Satış İhalesi - Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda yazılı 4 adet taşınmazın satışı işidir. 2018/4 4.10.2018 14:10:00
Tek Tabaka Astarlı Bitümlü Sathi Kaplama Yol Yapılması İşi 2018/284807 25.6.2018 10:00:00
Başa Dön