İhale İlanları


Güncel İhaleler

İhale Kayıt No Tarih Açıklama İlanı İndir
Personel Taşıma Hizmeti 2020/627648 11/12/2020
10:0:0
2021 Yılı Taşıt Kiralama Hizmet Alımı İşi 2020/579605 30/11/2020
10:0:0
Katkılı Motorin (motorin diğer) 2020/568358 24/11/2020
14:0:0
Belediyemiz birimlerinde 2021 yılında eğitim vermek üzere kısmi süreli personel hizmeti alımı işi 2020/578647 23/11/2020
10:0:0
Tepebaşı İlçesi Çöp Toplama, Nakli ve Kent Temizliğinde Kullanılacak Araç ve Gereçlerin Temini 2020/524744 5/11/2020
14:0:0
Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 2021 Yılı Taşıma Çantalı Cenaze Levazımatı Alımı İşi 2020/536151 28/10/2020
10:0:0
Başa Dön