Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede, Etik Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarih ve 25578 sayılı Resmi Gazetede, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

Etik Komisyonumuzun Teşkili ve Görevleri

13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince Belediye Başkanlığımızca Etik Komisyonu oluşturulmuştur. Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.

Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, Belediye Başkanımız tarafından belirlenir. Etik komisyonu, T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

Komisyon Üyelerimiz

  • Başkan : Fikriye GÜVEN ZAPTİYE(Başkan Yardımcısı)
    İrtibat: (0222) 211 40 00 / 3032
  • Komisyon Üyesi : Nuray ÇAYIR(Başkan Yardımcısı)
    İrtibat: (0222) 211 40 00 / 3043
  • Komisyon Üyesi : Tuncay ANDAÇ (Destek Hizmetler Müdürü)
    İrtibat: (0222) 211 40 00 / 2201

Mevzuat

Faaliyetler

Etik kurulu tarafından yayınlanan kararlar Tepebaşı Belediyesi web sitesinde yayınlanarak halkımıza ve personelimize duyurulmaktadır.

25 - 31 Mayıs tarihleri arası Etik Günü ve Haftası olarak kutlanmaktadır. Etik kültürünün yerleştirilmesi ve bilincinin artırılmasına yönelik Tepebaşı Belediyesi Etik Komisyonu tarafından bir seminer düzenlenmiştir. Mustafa Kemal Atatürk 'ün "Tehdide dayanan ahlak, bir erdemlilik olmadığından başka, güvenilmeye de layık değildir." Sözüyle başlayan seminerde, Etik ve Ahlak kavramlarının hayatımızın her alanında dikkat edilmesi gerekilen çok önemli değerler olduğuna vurgu yapılmıştır.

T.C. Kamu görevlileri Etik kurulunun önerileri rehberliğinde Etik Günü ve Haftası ile ilgili broşür, afiş çalışması yapılarak, web sayfamızda pop-up olarak ve ayrıca İlçemizdeki muhtelif yerlerdeki billboardlara asılmak suretiyle halka da duyurulmuştur.

Başa Dön