İlanlar


İMAR ŞEHİRCİLİK & YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ İLANLARI

Evrak No Konu Ada Parsel Açıklama İlan Çıkış Tarihi İlan İniş Tarihi İndir
94644 harabe bina hk.

20912 ADA 5 PARSEL

EMİNE BUYRUK

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi Seyitali Sokak No: 67 adresinde ve tapunun – pafta, 20912 ada, 5 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.

14/12/2023 1/9/2024
Başa Dön