Bilgi İşlem Müdürlüğü

Suat YALNIZOĞLU
Suat YALNIZOĞLU

Suat YALNIZOĞLU

Bilgi İşlem Müdür V.

Belediyelerin kamu tüzel kişiliğinin yasalarla belirlenmiş yetkilerini kullanarak Tepebaşı Belediyesi'ne ait tüm birimlerde bilgi teknolojilerinin sürekliliğini, sürdürülebilirliğini ve güncel teknolojiden en yüksek seviyede faydalar sağlanabilmesi için gerekli teknolojik alt yapının hazırlanmasını sağlar.

Belediye bünyesindeki birimler tarafından kullanılmakta olan veya kullanılacak tüm yazılım, donanım ve teknolojik alt yapıyı koordine eder, belediye otomasyonunun her an faal ve yedekli olarak çalışmasını sağlar, gerekli konularda sistem analizi ve sistem gereksinim raporlarını hazırlar; bu raporlar doğrultusunda, program yazılımları ve sistem yatırım araştırmalarının yapılmasını sağlar.

Bilgi İşlem Müdürlüğünde 1 Müdür, 1 Programcı ve 3 Teknik personel görev yapmaktadır. Belediyede sisteme bağlı olan Müdürlükler ile sisteme bağlı olmayan dış birimlerin kullandığı tüm bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, çizici vs. cihazların sorunsuz çalışması, bakım ve onarımının yapılması, Sunucu üzerindeki bilgilerin her zaman yedekli ve güvenilir mekanlarda saklanması, virüs ve dış saldırılardan korunması, web sayfamız içindeki e-belediye uygulaması ile 7/24 Telefon Bilgi Sisteminin faal olarak çalışması, Kent Bilgi Sisteminin sorunsuz çalışması için gerekli bakımların yapılması hizmetlerini verir.

Kent Bilgi Sistemi ile güncel verilerin sistemde uygun veri modeline göre girilmesini koordine eder.

Kent Bilgi Sisteminden alınan veriler doğrultusunda bilgiyi yöneten, paylaştıran ve analiz ederek hızlı ve doğru karar verilmesini sağlayacak karar ve destek sistemlerinin harekete geçirilmesini sağlamak için çalışmalar yapar.

Yönetmelik


Başa Dön