Yazı İşleri Müdürlüğü

Bülent ÇETİN
Bülent ÇETİN

Bülent ÇETİN

Yazı İşleri Müdürü

Yazı İşleri Müdürlüğünde 1 Müdür 4 görevli personel çalışmaktadır.Tepebaşı Belediyesi'ne gönderilen her türlü evrak ve dilekçelerin kayıt işlemi bilgisayar ortamında yapılarak, ilgili müdürlüklere gönderilmektedir.

Tepebaşı Belediyesi'nden Kamu Kurum, Kuruluş ve Vatandaşlara gönderilmesi gereken evrakların bilgisayar ortamında kayıt işlemi yapılarak; 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'na uygun olarak ilgililere tebliğ edilmektedir.

5393 Sayılı Kanunun 17. Maddesi'nde belirtildiği üzere Belediye Meclisi toplantı kayıtlarının düzenlenerek, alınan kararların yazılması ve arşivlenmesi sonucu ilgili birimlere gönderilmektedir,

Yine aynı Kanunun 35. Maddesi gereği haftada iki gün toplanan Belediye Encümeni'nin almış olduğu karar asılları arşivlenerek, suretleri ilgili birimlere gönderilmektedir.

Yönetmelik


Başa Dön