Geçmiş İlanlar


YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GEÇMİŞ İLANLARI

Evrak No Konu Ada Parsel Açıklama İlan Çıkış Tarihi İlan İniş Tarihi İndir
132903 Harabe Bina Hk.

MUSTAFA DENİZ   E.132903/3969    14618 ADA 35 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Sütlüce Mahallesi Kurum Sokak No: 64 adresinde ve tapunun – pafta, 14618 ada, 35 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

27/9/2019 27/11/2019
2918 Harabe Bina Hk.

FİRDEVS SOYBAKIŞ   2019-2981   1005 ADA 58 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Yenibağlar Mahallesi Tutanlı Sokak No: 20/22 adresinde ve tapunun – pafta, 1005 ada, 58 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

20/11/2019 27/11/2019
123521 Harabe Bina

Ahmet ÖNCEL E.123521/3125   10769 ADA 26 PARSEL

Esentepe Mahallesi Egemenlik Sokak No: 3 adresinde ve tapunun, 10769 ada, 26 parselinde harabe durumda bina.

17/7/2019 20/11/2019
128539 Harabe Bina Hk.

ERHAN KOÇ     E.128539/3515       5006 ADA 9 PARSEL

Fevziçakmak Mahallesi Ayvaz Sokak No: 48 adresinde ve tapunun, 5006 ada, 9 parselinde harabe durumda bina.

26/8/2019 20/11/2019
130979 Harabe Bina Hk.

YAŞERİYA ŞEN   E.130979/3863   1012 ADA 27 PARSEL

Tunalı Mahallesi Kocakır Sokak No: 4 adresinde ve tapunun, 1012 ada, 27 parselinde harabe durumda bina.

17/9/2019 18/11/2019
130912 Harabe Bina Hk.

YAŞERİYA ŞEN    E.130912/3847   1012 ADA 26 PARSEL

Tunalı Mahallesi Kocakır Sokak No: 2 adresinde ve tapunun, 1012 ada, 26 parselinde harabe durumda bina.

17/9/2019 18/11/2019
131338-131336 Harabe Bina Hk.

HALİT YILMAZ- SEHER YILMAZ  E.131338/3889      E.131336/3890     371 ADA 3 PARSEL

Güllük Mahallesi Avşar Sokak No: 12 adresinde ve tapunun, 371 ada, 3 parselinde harabe durumda bina.

20/9/2019 11/11/2019
132832 Harabe Bina Hk.

AYŞE GÜRSOY    E.132832/3985   1005 ADA 1090 PARSEL

Yenibağlar Mahallesi Fidan Sokak No: 12 adresinde ve tapunun, 1005 ada, 1090 parselinde harabe durumda bina.

27/9/2019 11/11/2019
132854-132847 Harabe Bina Hk.

AHMET GÜLEK - NECMİYE GÜLEK   E.132854/3979   E.132847/3980    1141 ADA 7 PARSEL

Yenibağlar Mahallesi Şimşek Sokak No: 95-95/A adresinde ve tapunun, 1141 ada, 7 parselinde harabe durumda bina.

27/9/2019 11/11/2019
127999-128001 Harabe Bina Hk.

MEHMET AKDENİZ-REFİYE AKDENİZ  E.127999/3484   E.128001/3485   562 ADA 12 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Güllük Mahallesi Namlı Sokak No: 3 adresinde ve tapunun –pafta, 562 ada, 12 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

21/8/2019 11/11/2019
2019-2231 Riskli Yapının Yıktırılması Hk.

Seferiye IŞIK 7700 ada 8 parsel

Çamlıca Mahallesi, Kardeşler Sokak No:15 adresinde ve tapunun 7700 ada, 8 parselinde bulunan riskli bina.

3/10/2019 3/11/2019
136261 Harabe Bina Hk.

MUSTAFA ÖLÇER   E.136261/4211   623 ADA 30 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Hayriye Mahallesi Çankırı Sokak No: 14 adresinde ve tapunun – pafta, 623 ada, 30 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

21/10/2019 30/10/2019
128341-128345 Harabe Bina Hk.

HASAN NACİ OKTAR-FATMA OKTAR    E.128341/3499   E.128345/3500    594 ADA 37 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Ömerağa Mahallesi Erlik Sokak No: 48 adresinde ve tapunun – pafta, 594 ada, 37 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

23/8/2019 30/10/2019
2019-2221 Riskli Yapının Yıktırılması

Engin KULA 15164 ADA 18 PARSEL

Şirintepe Mahallesi, Oyma Sokak No:45 adresinde ve tapunun 15164 ada, 18 parselinde bulunan riskli bina.

27/9/2019 27/10/2019
2019-2220 Riskli Yapının Yıktırılması

15164 ADA 17 PARSEL

İLAN

                                              

             

Ömer ÇINAR

Şirintepe  Mahallesi  Oyma Sokak  No:47

                                        Tepebaşı/ESKİŞEHİR

 

  Eskişehir İli, Merkez Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, Oyma Sokak No:47 adresinde ve tapunun 15164 ada, 17 parselinde bulunan bina hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün  06/09/2019 tarih ve E.18429 sayılı yazısı ile Riskli Yapı olarak belirtme işlemi yapılmış olup 6306 Sayılı Kanunun  5. Maddesine istinaden yapının yıkılması gerektiğinden dolayı ekteki tebliğat varakaları ile 6306 S.K. ve Uygulama Yönetmeliğine göre gerekli yasal işlemin uygulanacağı 7201 S.K. 21. Maddesine göre ilanen tebliğ olunur.

           

Tebliğ Olunan Varakaların Tarih ve Sayıları: 10.09.2019/3672

27/9/2019 27/10/2019
130215 Harabe Bina Hk.

YUSUF KURUCU     E.130215 / 3729   0 ADA 1465 PARSEL     

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi 629.Sokak No: Bila adresinde ve tapunun – pafta, 0 ada, 1465 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

10/9/2019 25/10/2019
130801 Harabe Bina Hk.

NİHAL ÇİÇEK   E.130801 / 3379   0 ADA 1516 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi 634.Sokak No: Bila adresinde ve tapunun – pafta, 0 ada, 1516 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

13/9/2019 25/10/2019
130258 Harabe Bina Hk.

HASAN ÇİÇEK       E.130258 / 3722   0 ADA 1488 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi 634.Sokak No: Bila adresinde ve tapunun – pafta, 0 ada, 1488 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

10/9/2019 25/10/2019
130204 Harabe Bina Hk.

CAFER YAVAŞ    E.130204 / 3727     0 ADA 1492 PARSEL 

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi 634.Sokak No: Bila adresinde ve tapunun – pafta, 0 ada, 1492 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

10/9/2019 25/10/2019
130790 Harabe Bina Hk.

ŞÜKRÜ KURAN     E.130790 / 3783    0 ADA 1482 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi 634.Sokak No: Bila adresinde ve tapunun – pafta, 0 ada, 1482 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

13/9/2019 25/10/2019
129863-129866-129875 Harabe Bina Hk.

ESMA ÇOKEKER-KENAN  YAŞAR-KEMAL YAŞAR    E.129863/3712   E.129866/3714  E.129875/3715     0 ADA 1470 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi adresinde ve tapunun – pafta, 0 ada, 1470 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

9/9/2019 25/10/2019
132066 Harabe Bina Hk.

VELİ ŞEN     E.132066 / 3925     0 ADA 1433 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi 625.Sokak No: Bila adresinde ve tapunun – pafta, 0 ada,1433 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

24/9/2019 25/10/2019
130171-130177-130168 Harabe Bina Hk.

KAMİL KARAKAYA-HAVVA CEYLAN-KEMAL KARAKAYA   E.130171/3731   E.130177/3732  E.130168/3730  0 ADA 1335  PARSEL 

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi adresinde ve tapunun – pafta, 0 ada, 1335 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

10/9/2019 25/10/2019
129843 Harabe Bina Hk.

AYŞE PEKİN   E.129843/3692   0 ADA 1652 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi adresinde ve tapunun – pafta, 0 ada, 1652 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

9/9/2019 25/10/2019
130219 Harabe Bina Hk.

SEDEF AKDAĞ  E.130219/3723  0 ADA 1439 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi 636.Sokak No: Bila adresinde ve tapunun – pafta, 0 ada, 1439 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

10/9/2019 25/10/2019
130104-130116-130121-130112 Harabe Bina Hk.

BATTAL PEKİN-HATİCE GÜRSU-RABİYE ŞAHİN-MEHMET ALİ PEKİN  E.130104/3690  E.130116/3691  E.130121/3693  E.130112/3694    0 ADA 1361 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi adresinde ve tapunun – pafta, 0 ada, 1361 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

10/9/2019 25/10/2019
130430-130427-130411-130409-130407-130405-130400-130392-130389 Harabe Bina Hk.

LÜTFİ ISIYEL-AYŞE ISIYEL-ÖZNUR ISIYEL-MEHMET BOYAR-BAHTİYAR TİFTİKÇİ-GALİP ISIYEL-ALİ ERENSOY-METİN ISIYEL-GÜLSÜM ROTA  E.130430/3821 E.130427/3822 E.130411/3823 E.130409/3824 E.130407/3825 E.130405/3826 E.130400/3827  E.130392/3828 E.130389/3829   0 ADA 1485 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi adresinde ve tapunun – pafta, 0 ada, 1485 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

12/9/2019 25/10/2019
129995-129996-129998 Harabe Bina Hk.

ŞENGÜL AKTAŞ-MESUT TOPAL-MUSTAFA TOPAL   E.129995/3673  E.129996/3675  E.129998/3677     0 ADA 1644 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi adresinde ve tapunun – pafta, 0 ada, 1644 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

9/9/2019 25/10/2019
129837 Harabe Bina Hk.

MEVLÜT MURAT PEKİN   E.129837/3698  0 ADA 1419 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi adresinde ve tapunun – pafta, 0 ada, 1419 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

9/9/2019 25/10/2019
129844 Harabe Bina Hk.

TAHİR DÖNMEZ  E.129844/3689  0 ADA 1435 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi adresinde ve tapunun – pafta, 0 ada, 1435 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

9/9/2019 25/10/2019
129855 Harabe Bina Hk.

GÜLSER KARAHÖYÜK     E.129855/3667     0 ADA 1461 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi adresinde ve tapunun – pafta, 0 ada, 1461 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

10/9/2019 25/10/2019
130685-130009-130040 Harabe Bina Hk.

TURGAY CAMGÖZ-ZEKİ CAMGÖZ-ŞÜKRÜ KAYA   E.130685/3927  E.130009/3928  E.130040/3929  0 ADA 1431 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi adresinde ve tapunun – pafta, 0 ada, 1431 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

9/9/2019 25/10/2019
130211 Harabe Bina Hk.

AYŞE PEKİN   E.130211/3728  0 ADA 1447 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi 636. Sokak No: Bila adresinde ve tapunun – pafta, 0 ada, 1447 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

10/9/2019 25/10/2019
129858 Harabe Bina Hk.

NİHAT BOZKURT  E.129858/3666  0 ADA 1464 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi adresinde ve tapunun – pafta, 0 ada, 1464 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

9/9/2019 25/10/2019
130227-130222-130224 Harabe Bina Hk.

SADEF AKDAĞ-NAZLI ÜNAL-KUMRU YILDIZ  E.130227/3724  E.130222/3725  E.130224/3726   0 ADA 1540 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi 626. Sokak No: Bila adresinde ve tapunun – pafta, 0 ada, 1540 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

10/9/2019 25/10/2019
130459-130591-130595-130616-130611 Harabe Bina Hk.

SÜBEYLA KARAKAYA-ZEYNEP ÇALIŞKAN-SEMA TUNA-YUSUF ŞEN- ŞEN ÖZER  E.130459/3830  E.130591/3831  E.130595/3832  E.130616/3833 E.130611/3834    0 ADA 1507 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi adresinde ve tapunun – pafta, 0 ada, 1507 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

12/9/2019 25/10/2019
130621-130453-130602-130597-130587 Harabe Bina Hk.

YILMAZ ŞEN-GÜLSÜM ERBAY-MUZAFFER YAVAŞCAN-AYŞE ERBAY-HÜLYA YOĞURTÇU  E.130621/3836  E.130453/3837  E.130602/3838  E.130597/3839   E.130587/3840   0 ADA 1507 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi adresinde ve tapunun – pafta, 0 ada, 1507 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

12/9/2019 25/10/2019
129877-132786-129885-132780 Harabe Bina Hk.

HASAN ALİ YAVAŞ-NURFER KAYA-İSMAİL SÜRÜCÜ-HATİCE AYDAŞ    E.129877/3707  E.132786/3973  E.129885/3708  E.132780/3975   0 ADA 1351 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi adresinde ve tapunun – pafta, 0 ada, 1351 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

27/9/2019 25/10/2019
130485-130479-130475-130474-130469-130468-130466 Harabe Bina Hk.

RAHİM BAŞDEMİR-EMEL BAŞDEMİR-ERKAN BAŞDEMİR-AHMET KARAKAY-MUALLA TOPAL KARAKAYA-ADNAN KARAKAYA-AYŞE KURAN KARAKAYA   E.130485/3797   E.130479/3798   E.130475/3799  E.130474/3800  E.130469/3801   E.130468/3802  E.130466/3803    0 ADA 1333 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi ve tapunun – pafta, 0 ada, 1333 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’12.

12/9/2019 25/10/2019
130264-130265-130268 Harabe Bina Hk.

KEMAL KARAKAYA-KAMİL KARAKAYA-HAVVA CEYLAN   E.130264/3718   E.130265/3719  E.130268/3720     0 ADA 1334 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi adresinde ve tapunun – pafta, 0 ada, 1334 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

10/9/2019 25/10/2019
130295-130298-130300-130302 Harabe Bina Hk.

MEHMET ALİ BİLGİÇER-NERİMAN GÜNGÖR-NERMİN BİLGİÇER-HAMİYET KOÇAN  E.130295/3805    E.130298/3806   E.130300/3807   E.130302/3808         0 ADA 1422 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi adresinde ve tapunun – pafta, 0 ada, 1422 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

11/9/2019 25/10/2019
130311-130384-130386 Harabe Bina Hk.

TÜLAY ACAR-AYŞE ERŞAFAK-GÜLAY ÇIKMAZ   E.130311/3810  E.130384/3813   E.130386/3814   0 ADA 1422 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi adresinde ve tapunun – pafta, 0 ada, 1422 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

11/9/2019 25/10/2019
2019-2222 Riskli Yapı Yıkımı

1242 ada 20 parsel

Muhsin KILIÇ-Osman ERGİN-Nacide ERGİN-İsmail ERGİN

Yeni  Mahalle  112. Sokak  No:35

                                        Tepebaşı/ESKİŞEHİR

 

  Eskişehir İli, Merkez Tepebaşı İlçesi, Fatih  Mahallesi, Bulur Sokak No:5 adresinde ve tapunun 1242 ada, 20 parselinde bulunan bina hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün  16/08/2019 tarih ve E.16953 sayılı yazısı ile Riskli Yapı olarak belirtme işlemi yapılmış olup 6306 Sayılı Kanunun  5. Maddesine istinaden yapının yıkılması gerektiğinden dolayı ekteki tebliğat varakaları ile 6306 S.K. ve Uygulama Yönetmeliğine göre gerekli yasal işlemin uygulanacağı 7201 S.K. 21. Maddesine göre ilanen tebliğ olunur.

           

Tebliğ Olunan Varakaların Tarih ve Sayıları: 21.08.2019  / 3474-3475-3476-3477

17/9/2019 17/10/2019
137766 Harabe Bina Hk.

E.137766 /   GIS: 2019-2177  2160 ADA 129 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Kumlubel Mahallesi Toplum Sokak No: 4 adresinde ve tapunun – pafta, 2160 ada, 129 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

26/9/2019 16/10/2019
2019-0829 Riskli Yapı Yıkımı

5231 ADA 5 PARSEL

Şevki  SÜNGER

Yeni  Mahalle  112. Sokak  No:35

                                        Tepebaşı/ESKİŞEHİR

 

  Eskişehir İli, Merkez Tepebaşı İlçesi, Şarhöyük Mahallesi, Polat Sokak No:10 adresinde ve tapunun  5231 ada, 5 parselinde bulunan bina hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 19/03/2019 tarih ve E.6626 sayılı yazısı ile Riskli Yapı olarak belirtme işlemi yapılmış olup 6306 Sayılı Kanunun  5. Maddesine istinaden yapının yıkılması gerektiğinden dolayı ekteki tebliğat varakaları ile 6306 S.K. ve Uygulama Yönetmeliğine göre gerekli yasal işlemin uygulanacağı 7201 S.K. 21. Maddesine göre ilanen tebliğ olunur.

           

Tebliğ Olunan Varakaların Tarih ve Sayıları: 03.07.2019  / 2940

 

 

Şükrü SÜNGER

Şarhöyük  Mahallesi Polat Sok.No:10

                                        Tepebaşı/ESKİŞEHİR

 

  Eskişehir İli, Merkez Tepebaşı İlçesi, Şarhöyük Mahallesi, Polat Sokak No:10 adresinde ve tapunun  5231 ada, 5 parselinde bulunan bina hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 19/03/2019 tarih ve E.6626 sayılı yazısı ile Riskli Yapı olarak belirtme işlemi yapılmış olup 6306 Sayılı Kanunun  5. Maddesine istinaden yapının yıkılması gerektiğinden dolayı ekteki tebliğat varakaları ile 6306 S.K. ve Uygulama Yönetmeliğine göre gerekli yasal işlemin uygulanacağı 7201 S.K. 21. Maddesine göre ilanen tebliğ olunur.

           

Tebliğ Olunan Varakaların Tarih ve Sayıları: 05.07.2019  / 3015

11/9/2019 11/10/2019
130871 Harabe Bina Hk.

E.130871 / 3789   GIS : 2019-2069   14389 ADA 3 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Uluönder Mahallesi Ihlamurbahçe Sokak No:8 adresinde ve tapunun – pafta, 14389 ada, 3 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

13/9/2019 10/10/2019
123458 Harabe Bina Hk.

HÜSEYİN ÖZKÖROĞLU     E.123458/3151    11177 ADA 6 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Yukarısöğütönü Mahallesi 944. Sokak No: 6 adresinde ve tapunun – pafta, 11177 ada, 6 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

17/7/2019 9/10/2019
132430 Harabe Bina Hk.

E.132430 / 3901   GIS: 2019-2490   15273 ADA 8 PARSEL 

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi Muratbey Sokak No: 9 adresinde ve tapunun – pafta, 15273 ada, 8 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

25/9/2019 2/10/2019
123301 Harabe Bina Hk.

E.123301 / 3133  GIS:2019-1919  14600 ADA 10 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Sütlüce Mahallesi Ekici Sokak No: 20 adresinde ve tapunun – pafta, 14600 ada, 10 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

24/9/2019 24/9/2019
123309 Harabe Bina Hk.

E.123309 / 3134  GIS: 2019-1919   14600 ADA 10 PARSEL 

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Sütlüce Mahallesi Ekici Sokak No: 20 adresinde ve tapunun – pafta, 14600 ada, 10 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

24/9/2019 24/9/2019
122940 Harabe Bina Hk.

E.122940 / 3065  GIS : 2019-1876   7062 ADA 1 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi Kırca Sokak No: 16 adresinde ve tapunun – pafta, 7062 ada, 1 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

24/9/2019 24/9/2019
123509 Harabe Bina Hk.

E.123509 / 3123   GIS: 2019-1911   7114 ADA 18 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi Elbir Sokak No:4-A adresinde ve tapunun – pafta, 7114 ada, 18 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

24/9/2019 24/9/2019
125786 Harabe Bina Hk.

E.125786 / 3303  GIS: 2019-2059 1436 ADA 10 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Zafer Mahallesi Tuncalı Sokak No: 16 adresinde ve tapunun – pafta, 1436 ada, 10 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

17/9/2019 17/9/2019
120268 Harabe Bina Hk.

E.120268 / 2909  GIS: 2019-1732   9424 ADA 13 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Zafer Mahallesi Çevre Sokak No:16 adresinde ve tapunun – pafta, 9424 ada, 13 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

17/9/2019 17/9/2019
122933 Harabe Bina Hk.

E.122933/3066 GIS : 2019-1877 11606 Ada 6 Parsel

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Batıkent Mahallesi Erbilir Sokak No: 3 adresinde ve tapunun – pafta, 11606 ada, 6 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

11/7/2019 13/9/2019
123516 Harabe Bina Hk.

E.123516 / 3124 GIS: 2019-1917  9181 ADA 25 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Batıkent Mahallesi Edebiyat Sokak No: 19 adresinde ve tapunun – pafta, 9181 ada, 25 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

17/7/2019 13/9/2019
132341 Harabe Bina Hk.

E.127533 /3460 GIS: 2019-2101 8649 ADA 26 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi Poyrazoğlu Sokak No: 30 adresinde ve tapunun – pafta, 8649 ada, 26 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

19/8/2019 12/9/2019
129473 Harabe Bina Hk.

E.129473 / 3613  GIS: 2019-2285 5211 ADA 11 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi Dutluk Sokak No: 11 adresinde ve tapunun – pafta, 5211 ada, 11 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

4/9/2019 9/9/2019
129475 Harabe Bina Hk.

E.129475 / 3611    GIS: 2019-2284  5211 ADA 13 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi Dutluk Sokak No: 11 adresinde ve tapunun – pafta, 5211 ada, 13 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

4/9/2019 9/9/2019
129476 Harabe Bina Hk.

E.129476 / 3612  GIS: 2019-2320  5211 ADA 12 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi Dutluk Sokak No: 11 adresinde ve tapunun – pafta, 5211 ada, 12 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’0

4/9/2019 9/9/2019
124150 Harabe Bina Hk.

E.124150 / 3179   GIS:2019-1969   1080 ADA 46 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Ömerağa Mahallesi Turgut Reis Caddesi-Ova Sokak köşe adresinde ve tapunun – pafta, 1080 ada, 46 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

23/8/2019 23/8/2019
105523 Harabe Bina Hk.

E.105523 / 1119  GIS: 2019-487  592 ADA 74 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Tunalı Mahallesi Pehlivanlar Sokak No: 17adresinde ve tapunun – pafta, 592 ada, 74 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

15/8/2019 15/8/2019
124154 Harabe Bina Hk.

E.124154 / 3180   GIS: 2019-1959  0 ADA 389 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Takmak Mahallesi adresinde ve tapunun – pafta, 0 ada, 389 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

22/7/2019 30/7/2019
111947 Harabe Bina Hk.

E.111947 / 3057   GIS: 2019-1722   1419 ADA 490 PARSEL 

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Kumlubel Mahallesi Şeref Sokak No: 4 adresinde ve tapunun – pafta, 1419 ada, 490 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

18/4/2019 25/7/2019
113104 Harabe Bina Hk.

E.113104 / 2378   GIS: 2019-1259    1077 ADA 175 PARSEL

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Ömerağa Mahallesi Çağlayan Çıkmazı 2. Sokak No: 2 adresinde ve tapunun – pafta, 1077 ada, 175 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

30/4/2019 3/7/2019
113098 Harabe Bina Hk.

E.113098 / 2379     GIS:  2019-1259    1077 ADA 175 PARSEL

‘Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Ömerağa Mahallesi Çağlayan Çıkmazı 2. Sokak No: 2 adresinde ve tapunun – pafta, 1077 ada, 175 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Ve 42. Maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. Maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’

30/4/2019 3/7/2019
8045-1 Riskli Yapı Yıkım

10818 ada 37 parsel

Esentepe Mahallesi Lüleciler Sokak No:8 adresindeki riskli yapının yıkım işlemleri.

1/6/2019 1/7/2019
115124 Harabe bina hk.

E.115124/2524 GIS:2019-1382 9449 Ada 5 Parsel

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Zafer Mahallesi Kayalık Sokak No: 47 ve Zafer Mahallesi Sar Sokak No: 5 adresinde ve tapunun - pafta, 9449 ada, 5 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, ilan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. ve 42. maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 21. maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.

15/5/2019 15/6/2019
2019-1382 Metruk Yapı

9449 ADA 5 PARSEL

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Zafer Mahallesi Kayalık Sokak No: 47 Sar Sokak No:5 adresinde ve tapunun - pafta, 9449 ada, 5 parselinde harabe durumda bina bulunduğu tespit edilmiş olup, halkın sağlık-selametini ihlal ettiğinden dolayı, İlan tebliğindeki tebligat varakası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. ve 42. maddelerinin uygulanacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 21. maddesi gereği ilan yoluyla tebliği yapılmıştır.’ yazılacaktır.

15/5/2019 15/6/2019
17899 Riskli Yapı Yıkım

11919 ada 16 Parsel.

Esentepe Mahallesi Birgül Sokak No:7 adresindeki riskli yapının yıkım işlemleri.

1/6/2019 1/6/2019
Başa Dön