Enerji Günleri


Gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı nüfus artışı ve sanayileşme enerjiye olan talebin hızla artmasına sebep olmuştur. Sürdürülebilir bir çevre için, son yıllarda fosil kaynaklılar gibi çevreye zarar veren ve kısa bir gelecekte tükenebileceği öngörülen enerji kaynaklarından ziyade, çevreye zararı olmayan ve oldukça uzun sayılabilecek bir gelecekte tükenmeden kalabilecek ve kendisini yenileyebilen kaynakların kullanımı önem taşımaktadır.

Doğanın korunması ve çevre bilincinin oluşmasında yerelde yenilikçi faaliyetler yapan belediye, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımında örnek uygulamalarla öncü çalışmalar gerçekleştirmektedir. 2014 yılında Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı hazırlayan belediye, 2020 yılına kadar CO2 salımlarını % 23 azaltacağını taahhüt etmiştir. Çevre dostu faaliyetler uygulamayı ve sürdürülebilir hale getirmeyi kendine misyon olarak benimseyen belediye, bu yönde düşük karbonlu enerji etkin binaları, çevre ve atık yönetimi hakkındaki eğitimleri, geliştirdiği enerji verimli projeleri ve etkinlikleri ile kente ve vatandaşa hizmet etmektedir. 

2014 yılında Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı hazırlayan belediye, 2020 yılına kadar CO2 salımlarını % 23 azaltacağını taahhüt etmiştir. 

Çevre ve enerji konularında çalışmalarını hızla devam ettiren Tepebaşı Belediyesi, sektörde faaliyet gösteren firma ve STK’ları bir araya getirmek ve vatandaşı bilinçlendirmek üzere her yıl düzenli aralıklarla Enerji Günleri Etkinliği düzenlemektedir.

iletişim Adres


Tepebaşı Belediyesi
Hizmet Binası

Hoşnudiye Mah. Şahin Cad. No:84
Tepebaşı / Eskişehir
0 (222) 211 40 00 0 (222) 320 88 88 bilgi@tepebasi.bel.tr

Rakamlarla Tepebaşı

Başa Dön