Sürdürülebilirlik Merkezi


Sürdürülebilir kalkınma hedefleri sadece ülkeler bazında alınan karar ve politikalardan ibaret değildir.

Bu anlamda yerel yönetimler; bireylerin ve toplulukların sorunlarını, ihtiyaçlarını ve kapasitelerini anlamakta en fazla erişime sahip olan aktörlerdir. Dolayısıyla hedefleri bireylerin ve toplumların gerçeği haline getirmek önemlidir ve küresel ölçekte belirlenen hedeflerin yerel düzeyde ilişkisini kurmak, hedeflerin yerelleştirilmesi ile mümkün olacaktır.

Sürdürülebilir Kalkınma kapsamında toplumsal farkındalığı artırma ve 2030 Gündeminin gerçekleşmesinde görev yapmak amacıyla Merkez bünyesinde eğitim, araştırma, operasyon, topluluk ve yönetim alanlarında yapılacak birçok faaliyet planlanmaktadır. Bunlardan bazıları Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı ve Karbon Emisyon azaltım planları oluşturmak ve var olanları güncellemek; Belediyenin çevre, sosyal ve ekonomik anlamda yaptığı çalışmalarını değerlendiren bir sürdürülebilirlik raporu hazırlamak; sürdürülebilirlik konulu eğitim ve projeler çalışmaları gerçekleştirmek; Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ulusal ve uluslararası düzeyde taahhüt ettiğimizi gösteren çalışmalar neticesinde yapılacak iş durumları, program, panel, etkinlikler düzenlemektir.

Merkez, sürdürülebilirlik faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için üniversiteler, öğrenci grupları, STK’lar, şirketler, gençlik merkezleri birçok paydaşla ortaklık kurmayı hedeflemektedir.

 

iletişim Adres


Tepebaşı Belediyesi
Hizmet Binası

Hoşnudiye Mah. Şahin Cad. No:84
Tepebaşı / Eskişehir
0 (222) 211 40 00 0 (222) 320 88 88 bilgi@tepebasi.bel.tr

Rakamlarla Tepebaşı

Başa Dön