Atık Yönetimi


Müdürlüğümüz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Tepebaşı için uygulanan sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında;

  • Ambalaj atıkları (plastik, cam, kağıt, karton, metal, kompozit vb.)
  • Bitkisel atık yağlar
  • Atık piller
  • Tekstil atıkları
  • Atık elektrikli ve elektronik eşyaların evsel atıklardan ayrı toplanmasını sağlamaktadır.

 “Her atık çöp değildir, değerlidir!” sloganıyla devam eden çalışmalarda müdürlükçe mahallelerde, okullarda, iş yerlerinde düzenli olarak bilgilendirmeler yapılmaktadır.

 

Tepebaşı İlçesi'nde;

 2009 yılından bu yana 76 000 ton ambalaj atığı,

 2010 yılından bu yana 1 200 ton bitkisel atık yağ,

 2011 yılından bu yana 26 ton atık pil,

 2017 yılından bu yana 336 ton tekstil atığı atığı,

 2018 yılından bu yana 9 ton atık elektrikli ve elektronik eşya toplanmıştır.

 

Ambalaj Atıklarının Yönetimi

10 yılda 300 bin Mwh elektrik tasarrufu, 90 milyon lt petrol tasarrufu, 28 bin ton hammadde tasarrufu sağlandı, 900 bin yetişkin ağaç kurtarıldı ve 2 milyon ton CO2 oluşumu engellendi.

Çalışmalar,  Belediye ile protokolü olan AKKA Çevre Atık Yönetimi San. Tic. AŞ. ve ambalaj atıkları yetkilendiriliş kuruluşu olan ÇEVKO Vakfı ile yürütülmektedir.

Bütün mahallelerimizde ambalaj atığı düzenli olarak toplanmaktadır. Toplanan ambalaj atıkları toplama ayırma tesisine gitmekte, ayrıştırılan atıklar buradan da geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.  İlçemizde 15000'in üzerinde ambalaj atığı toplama aparatımız (kutu, kafes, sepet) mevcuttur. Mahallelerimizde haftada en az 2 gün toplama yapılmaktadır. Detaylı toplama günlerine müdürlüğümüzden ulabilirsiniz.

Bitkisel Atık Yağların Yönetimi

1 Milyon litre suyun kirlenmesi engellendi.

Bitkisel atık yağlar, çevre lisansına sahip Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım firması ile işbirliği içerinde toplanmaktadır. Okullar, camiller, muhtarlıklar başta olmak üzere bölgemizde 300'e yakın bitkisel atık yağ toplama aparatı bulunmaktadır. Ayrıca 5 kg ve üstü bitkisel atık yağlar evlerden aldırılmaktadır.

Atık Pillerin Yönetimi

Tepebaşı Belediye Başkanlığı ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) işbirliği ile atık pillerin toplanmasını sağlamaktadır.

Tepebaşı İlçesi sınırları içerisindeki okullar başta olmak üzere, muhtarlıklar, eczaneler, siteler ve çeşitli kamu kurum kuruluşlarında yaklaşık 400 adet atık pil toplama noktası oluşturulmuştur. 

Tekstil Atıklarının Yönetimi

Tepebaşı Belediyesi teksil atıklarının toplanması işini sözleşmeli olduğu Teamtex Tekstil firması ile birlikte yürütmektedir. İlçemizde başta muhtarlıklarda olmak üzere toplamda 128 adet tekstil atığı toplama kumbaramız mevcuttur. Toplanan tekstil atıklarının geri dönüşümü sağlanırken aynı zamanda ihtiyacı olan vatandaşlarımıza da yeni kıyafet yardımı yapılmaktadır.

Atık Elektirikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Yönetimi

AEEE'ler evlerden aldırılarak çevre lisanslı geri dönüşüm firmalarına yönlendirilmektedir. Bunun yanı sıra her yıl okul kampanyaları düzenlenerek küçük yaştaki çocukların konu ile ilgili bilinçlendirmesi sağlanmaktadır.

 

Tepebaşı İlçemizde, atık yönetimi ile ilgili tüm detaylı bilgilere Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'müzden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

iletişim Adres


Tepebaşı Belediyesi
Hizmet Binası

Hoşnudiye Mah. Şahin Cad. No:84
Tepebaşı / Eskişehir
0 (222) 211 40 00 0 (222) 320 88 88 bilgi@tepebasi.bel.tr

Rakamlarla Tepebaşı

Başa Dön