Kırsal Kalkınma Projesi (TARGES)


BEBKA Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında bölgenin güneş enerjili tarımsal sulamaya uygunluğu hakkında fizibilite raporu hazırlandı.

Başa Dön