Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Neslihan ÖZCAN
Neslihan ÖZCAN

Neslihan ÖZCAN

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Tepebaşı Belediyesi çalışmalarını kamuoyuna duyurur. Kamuoyunun istemlerini takip eder. Eğitim faaliyetlerini yürütür. Sosyal projeleri uygular.

Belediyenin en temeli işlevlerinden biri çeşitli kültürel ve yaratıcı etkinliklerin, sunulması ve bunlara yöre halkının katılımının sağlanmasıdır. Çoğulcu demokrasilerde kurum ve kuruluşlar, birey ve kurumlar arasindaki dayanışmanın esas olduğu kent yönetimlerinde gereksiz bürokrasiden arındırma, yardımlaşma ve bilgilendirme ilkelerinin sağlanması gerekmektdir. Yerel yönetimlerd ve kent sakinleri arasında; kentin çeşitli, sorunlarını yakından tanımak ve yerel halkı belediye hizmetlerinin uygulama sürecinde ve bunlara sahip çıkma anlamında katılımcı kılmak gerekmektedir. Bu nedenle belediye ile belde halkı arasında hem belde halkının gereksinim ve isteklerinin belediye tarafından öğrenilmesi hemde belediye hizmetlerinin belde halkına duyurulabilmesi son derece önem tasimaktadir. Ayrıca gerçeklestirilen hizmetlerin geri-beslemesinin belediye atarfından alınması gerekir. Kentsel alanlarda yoğunlaşmış insan toplulukları ve beraberinde getirdiği baskılar, çeşitli sosyal-kültürel ve spor etkinliklerinin sağlanması gereksinimini doğurur. Tüm bu etkinlikler kişi ve toplulukları biraya getirerek iletişim olanaklarını arttırır, bireyleri yönlendirir, toplumsal yaşama yabancılaşmalarına engel olur. Kent yerleşimlerinde sosyal kültürel ve sportif olanakların yaratılması belediyelerin en temel işlevlerindendir. Kültürel olanaklar, spor ve dinlence etkinlikleri sosyal gelişim ve kent yaşamının çeşitli işlevleri arasında bağlantılar oluşrulması gerekmektedir. Bireyin sosyal, kültürel, ahlaki ve ruhsal gelişimine, kişisel refahına yönelik kentsel koşulların oluşturulmasında belediyelerin rolü çok önemlidir. Sokak kentli için bir tür sosyal arenadır. Sokağın kentsel bir mekan olarak kaybı, kentsel bozulmayı da beraberinde getirir. Bu nedenle belediye hizmetleri, sürekli eğitim ve öğretim çabasını da beraberinde getirir. Belirli değişimler, bireysel davranış değişiklikleri olmadan gerçekleşemez. Bireylerin çevre konuların artan duyarlılıkları ise her zaman kökleşmiş davranışlarını değiştirme isteği paralel gitmemektedir.

Yerel yönetimler halkı bilinçlendirme konusunda, olumsuz davranış kalıplarını değiştirmeye yönelik, bilinçlendirici kampanyalarla insanlara sokakların kendilerine ait, ortak mülkiyetlerinde olduğunu anlatma, bu nedenle sokakların herkes tarfından ortak, uyumlu ve korunarak kullanılması gerektiği fikrini aşılama sorumluluğunu taşırlar.

 

Yönetmelik


Başa Dön