Yönetmelik ve Hizmet Formları


İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Asansör Bakım ve işletme Teknik Şartnamesi
2012 yılı 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa istinaden Harçtan Muaf Olanlar
Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği
Yaşlı Konukevi Yönetmeliği

Başa Dön