Başkanlar Sözleşmesi


Başkanlar Sözleşmesi (Covenant of Mayors)

Tepebaşı Belediyesi, Başkanlar Sözleşmesi'ne 2013 yılında taraf olarak 2020 yılına kadar sera gazı salımlarını %23 oranında azaltacağını taahhüt etmiştir. Tepebaşı, verdiği taahhüt çerçevesinde 2014 yılında Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı hazırlayarak plana uygun sektörel çeşitli sera gazı azaltım hedefleri belirlenmiştir. Eylem Planının Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından kabulünden sonra Sözleşmenin gereklerine uygun şekilde adımları takip eden belediye, 2017 ve 2018 yıllarında Tepebaşı Bölgesi?nin enerji tüketimlerini baz alan gelişme raporları hazırlayarak ilk ara raporunda 3, ikici ara raporundan 7 mükemmellik ölçütü yakalamıştır.

Başkanlar Sözleşmesinin getirdiği sorumluluklardan olan biri de kamuoyunu yapılan enerji ve iklim çalışmaları hakkında bilinçlendirmek ve aydınlatmaktır. Enerji Günleri etkinliği adı altında vatandaşa ulaşan Belediye, sektörel bazda yapılan iyi uygulamaları takip etme ve destekleme, yenilenebilir enerji kullanımı ve etkin enerji tüketiminin artırılmasını destekleyen karbon salınımının azaltmaya yönelik programlar gerçekleştirmektedir.

Belediye Başkanları Küresel Sözleşmesi (GCoM) "Etki Azaltım Rozeti"

Belediye Başkanları Küresel Sözleşmesi?ni taahhüt eden şehirler 3 temel alanda iklim eylemini ilerletmeyi kabul etmektedirler: Sera gazı emisyonlarını azaltmak, iklim değişikliği ile riskleri belirlemek ve bunlara uyum sağlamak, temiz ve uygun fiyatlı enerjiye erişimi artırmak. Tepebaşı, iklim değişikliğine karşı uyum ve azaltım çalışmaları kapsamında taahhüt edilen hedeflerin yerine getirilmesi ve sera gazı emisyonlarının azaltmasından dolayı Belediye Başkanları Küresel Sözleşmesi tarafından başarı rozetine layık görülmüş ve ödüllendirilmiştir.

İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi

Baz alınan 2030 yılı için her bir hedef için çalışmalar yapan belediye, taraf olduğumuz Belediye Başkanları sözleşmesini güncellemiştir. Revize edilen Sözleşme "İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi" 2020?de 2030 yılına kadar uzatılmış olup CO2 emisyonumuzu azaltma hedefimiz %23'den %40'a çıkartılmıştır. Bu kapsamda; Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) hazırlamıştır. SECAP, JRC tarafından değerlendirilerek kabul edilmiştir.

Başkanları Sözleşmesi 2050 Yılı İklim ve Enerji Vizyonu

Nisan 2021'de Belediye Başkanları Sözleşmesi girişimi, Avrupa Yeşil Mutakabatı doğrultusunda yeni bir aşamaya girerek daha adil ve iklim açısından nötr bir Avrupa hedefini resmen başlatmıştır. Belediye Başkanımız Dt. Ahmet Ataç, 7/10/2021 tarihinde düzenlenen 2050 yılı iklim ve enerji vizyonunun tanıtıldığı Belediye Başkanları Sözleşmesi törenine katılım sağlayarak, yeni Siyasi Taahhüdü imzalamak için istekli olduğunu gösteren diğer belediye başkanlarıyla bir araya gelmiş ve 2050 yılına kadar karbondan arındırılmış şehirleşmeye taahhüt vermiştir.

Başa Dön