Başkanlar Sözleşmesi


Başkanlar Sözleşmesi, yerel ve bölgesel yönetimlerin, gönüllü olarak yenilenebilir enerji kullanımı ve etkin enerji tüketiminin artırılmasını desteklemeleri amacıyla, 2008 yılından bu yana, Avrupa?da yürütülen önemli bir eylem. Bununla söz konusu yönetimlerin taahhütleriyle, Avrupa Birliği?nin ?2020 yılına kadar Co2 emisyonunun yüzde 20 azaltılması hedefleniyor.

Başa Dön