Leed Sertifikası (Gold)


Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi çevre dostu ve enerji etkinliği alanında öncü bina uygulamalarına uluslararası alanda verilen LEED sertifikasını Türkiye'de ALTIN Puan değerlendirmesi ile alan İLK KAMU BİNASI oldu.

Yeşil Bina nedir?

2000'li yılların başında, eşzamanlı sayılabilecek bir şekilde önce İngiltere'de hemen ardından Amerika'da uygulamaları ortaya çıkmış, yapıların sürdürülebilir ilkeler ışığında tasarlanması ve işletilmesini konu alan bir mimarlık, tasarım ve uygulama pratiğidir.

Sürdürülebilirlik ve mimarlık uygulamalarının yereldeki iklim, ulaşım, malzeme tedarik imkanı gibi parametreler ile sıkı sıkıya bağlı olmasından dolayı yeşil binalar konusunda birçok ülke kendi standartlarını geliştirmiştir. Yeşil bina çalışmalarında takip edilen sistematik neticesinde, yapının sürdürülebilirlik kriterlerinin ne kadarına ve hangi seviyede uygun olduğunu inceleyen kurumlar, bu çalışmaların sonucunda binaya ilgili seviyede bir sertifika vermektedirler.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Sertifikası

Dünyada en yaygın olarak kullanılan sistem, Amerika'da kullanılmakta olan LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifika sistemidir. Türkçeye "Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik" olarak çevrilmiştir. Bu sistem USGBC (United States Green Building Council ? Amerikan Yeşil Binalar Konseyi) tarafından oluşturulmuş yeşil binaların derecelendirilmesini sağlayan bir sistemdir. 2009 yılından itibaren aranılan kriterler LEED v3 sistemi, 2016 yılından itibaren aranılan kriterler ise LEED v4 sistemi olarak geçmektedir. Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi sertifikasını LEED v3 sitemine göre 2015 yılı Kasım ayında almıştır. LEED v3 sertifika sisteminde binalar 7 ana başlık ve bu ana başlıkların altına dağılmış önkoşullar, krediler listesinde toplamda 110 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Bu ana başlıklar aşağıdaki gibidir;

 • Sürdürülebilir Araziler (Sustainable Sites)
 • Su Verimliliği (Water Efficiency)
 • Enerji ve Atmosfer (Energy and Atmosphere)
 • Malzeme ve Kaynaklar (Materials and Resources)
 • Indoor Environmental Quality (İç Mekan Kalitesi)
 • Tasarımda İnovasyon (Innovation & Design)
 • Bölgesel Öncelik (Regional Priority)
Türkiye'de Kaç Yeşil Bina Var?

USGBC'nin 2 Ocak 2018 tarihinde yayınladığı rapora göre Türkiye'de çalışması tamamlanmış, kullanıma açık halde olan, USGBC tarafından ilgili seviyede bir LEED sertifikasına sahip olan proje sayısı 245'tir. Sertifika sürecini tamamlamış 245 binanın hangi seviyede LEED sertifikası aldığına bakacak olursak,

 • LEED Platinum: 21
 • LEED Gold: 169
 • LEED Silver: 41
 • LEED Certified: 14
Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi ve Sürdürülebilir Enerji

Su Sporları Merkezi kriterleri belirtilmiş olan LEED v3 sisteminde, 2015 yılında; 110 tam puan üzerinden 64 puan alarak "LEED Gold" Sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Sertifika alınan tarihte bu sertifikayı alan 11 bina içerisinde ilk Kamu Binası olma özelliğini taşımaktadır. Tesisimizin sertifikayı almasında şu etkenler büyük rol oynamıştır:

Tesisin inşasında ASPE (Amerikan Sıhhi Tesisat Mühendisleri Derneği) standartlarına uygun hazırlanan simülasyonlardan faydalanılmış, bina yapımında kullanılan yüksek performanslı yalıtım elemanları, verimli mekanik sistemler, ısı geri kazanımlı havalandırma sistemleri ve aydınlatma tasarımları sayesinde yaklaşık %25'e varan bir verimlilik elde edilmiştir.

Tesis içerisinde, bir adet yarı olimpik, bir adet rehabilite ve eğlence havuzunun yanı sıra açık havuz bulunmaktadır. Havuzların ve tesisin ısınma enerjisinin %20'si ve elektrik ihtiyacının %10'u güneş panellerinden sağlanmaktadır.

Bina sürdürülebilir enerji düşüncesiyle akıllı bina olarak tasarlanmıştır, mevcut mekanik sistemler ve sistem ayarları, teknik personel tarafından internet üzerinden takip ve kontrol edilebilmektedir.

Su verimliliği konusunda ise; yağmur suları depolanıp dinlendirilerek bahçe sulamasında tekrar kullanılmakta, duşlarda kullanılan su ise depolarda arıtılıp temizlenerek tuvalet rezervuarlarında tekrar kullanılmaktadır. Böylelikle %70'e varan bir su verimliliği sağlanmaktadır. Ayrıca merkezimizde "Gün Işığı Tüpü Teknolojisi" kullanılmaktadır. Çatıda bulunan 11 adet mercekle güneş ışığı toplanmakta, 1- 6 metrelik tüpler yardımıyla ışık alt katlara taşınarak ortamın doğal aydınlatılması yapılarak elektrik tasarrufu sağlanmaktadır. Tesisin arka tarafında ise vatandaşlarımızın tamamen ücretsiz olarak kullanabilecekleri "Elektrikli Araç Şarj İstasyonu" bulunmaktadır.

İcra edilen tüm faaliyetlerde yeşile ve çevreye duyarlı yaklaşımlar tercih edilmekte ve doğayı koruyarak geleceğe aktarmak hedeflenmektedir.

Başa Dön