Fen İşleri Müdürlüğü

Tahsin Görkem ÖZTEKİN
Tahsin Görkem ÖZTEKİN

Tahsin Görkem ÖZTEKİN

Fen İşleri Müdürü

Yeni yol açımı ve stablizasyonunu yapmak veya yaptırmak.
Yolların bakım ve onarımlarını yapmak.
Kaldırım ve bordür yapımı, bakımı ve onarımını yapmak veya yaptırmak.
Kanal arazılarını gidermek.
Yollarda kar ve buzlanma ile mücadele etmek.
Moloz ve teressübatın toplanması ve taşınması.
Yol üzerindeki sanat yapılarının yapımı.
Yeni açılan yolların asfalt ile kaplanması.
Asfalt yolların bakımı, onarım ve yama ile kaplanması.
Hakedişler ve işin kabulünü yapmak.
Teknik kontrolünü yapmak.
Binalarda bakım ve onarım çalışmaları yapmak.
Belediyemiz makine parkında bulunan taşıt-makine ve atölyelerindeki tüm teknik faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili personeli tek bir çatı altında toplamak;
Tüm araç, gereç iş makinalarıyla beraber eş zamanlı olarak;
Çocuk, oyun, dinlenme, spor parklarındaki mekanik, elektrik ve ahşap esaslı materyalin sürekli çalışır durumda olmasını sağlamak,
bu amaçla çalışma yapılacak yerlerde her tür emniyet tedbirlerini alarak periyodik ve planlı olarak bakım, revizyon ve onarımlarını asgari maliyetle yapmak, müdürlüğün bütün personelinden ve makine parkında yer alan teknik unsurlardan azami verim almaktır.
Makine ve atölye tezgah parkının maksimum randıman alınacak şekilde çalıştırılmasını sağlamak, bunun için gerekli olan her türlü emniyet ve teknik tedbiri almak.
Tepebaşı Belediyesi makine parkındaki ekipmanların bakım, tamir ve revizyonlarını tekniğine göre yapmak, yaptırmak.
Atıl durumda bulunan araç-gereç ve makinaları tespit etmek, teknik ve ekonomik kriterlere uygunsa yeniden kazanmak.

Diğer müdürlüklerden iş ve istek formuyla iletilerek talep edilen iş, araç ve gereç vs. ile ilgili olarak iş programını yapmak, makine parkında bulunan tüm ekipmanın maksada, işe ve araziye uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, iş programının aksamaması için gerekli tedbirleri almak, aldırmak.
Şantiye çalışmalarında ekipmanların seçimi ve randımanlı çalıştırılması, ilgili işlerin organizasyonunu yaparak atölye ve makine parkı ile ilgili diğer hizmetleri yerine getirmek. Tepebaşı Belediyesince satın alınan araç, gereç, iş makinası, tezgah, teçhizat vs ekipmanlar için sicil kartı tanzim ederek tamamlayıcı dokümanları ile birlikte müdürlük bünyesinde muhafaza etmek.
İşletilmesinde fayda görülmeyen teknik ekipmanları, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde araç veya hurda olarak satılabilmesi için gerekli evrakları hazırlamak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yazışmalar yapmak, takibini yapmak.
İş güvenliği ve işçi sağlığı konularında gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
Belediye sınırları içerisinde bulunan belediyeye ait parklardaki oyun aletleri, oturma bankları, çevre çit ve korkulukların kaynaklı, kaynaksız, bakım, onarım ve boyamalarını yapmak.
Tüm belediye birimlerinin çalışmalarına destek sağlamak.
Başkanlık Makamı?nca verilecek diğer işleri yapmak, yaptırmak.

Yönetmelik


Başa Dön