Tesisler Müdürlüğü

Özcan ERKAYA
Özcan ERKAYA

Özcan ERKAYA

Tesisler Müdür V.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/b ve 18/m maddelerine istinaden, Belediyemiz Tesisler Müdürlüğü 05.12.2022 tarihinde 189 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Tesisler Müdürlüğü; belediyemizin amaçları, prensipleri ve politikaları doğrultusunda halkımıza verilen hizmetin en iyi şekilde sürdürülmesi noktasında belediyenin ve belediyeye bağlı birimlerin süreklilik arz eden hizmetlerinin aksatılmadan devam edebilmesi için bakım, onarım ve ihtiyaçlarını diğer müdürlükler ile koordineli çalışarak yerine getirmektedir.

Bu kapsamda müdürlüğümüzün görevleri;

  • Belediyeye bağlı hizmet binalarının ve sosyal tesislerin bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve onları işletmeye hazır hale getirmek.
  • Yığma, prefabrik vb. gibi basit yapılar inşa etmek veya ettirmek.
  • Belediye sınırları içerisinde bulunan cami, okul, muhtarlık vb. yapılar ile ilgili gelen talepleri yerinde inceleyerek maliyet çalışması yapmak ve bakım, onarım işlerinin yürütülmesini sağlamak.
  • Müdürlüğün görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan insan kaynağını belirlemek ve bunu karşılamaya yönelik gerekli talebi oluşturmak.
  • Müdürlük emrinde görev yapan personeli sevk ve idare etmek. Personelin özlük işlemlerine yönelik gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek.
  • Görev ve yetki alanına giren konularda, resmi veya özel kurul, kurum, kuruluşlarla, belediyeye bağlı müdürlüklerle ortak çalışmalar yürütmek. Gerektiğinde bilgi, izin, görüş almaya, vermeye yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
  • Olağanüstü hal durumlarında (yağmur, sel, deprem, yangın vb.) maddi durumu yetersiz olan vatandaşların zarar gören evlerinin bakım ve onarımını yapmaktır.

Tesisler Müdürlüğümüz belediyemiz ve belediyemize bağlı birimlerimizde etkin, verimli, kaliteli hizmet sunmak ve vatandaş memnuniyetini daha da artırmak için çalışmalarına devam etmektedir.

Yönetmelik


Başa Dön