Destek Hizmetler Müdürlüğü

Tuncay ANDAÇ
Tuncay ANDAÇ

Tuncay ANDAÇ

Destek Hizmetler Müdürü

Belediye çalışmalarında gerekli olan tüm satın alınacak, imal veya tamir edilecek malzemelerle ilgili işlemleri yasalar çerçevesinde yürütür.

Belediyeler toplumun gereksinmelerini karşılarken; pek çok mal ve hizmete talep duyarlar. İşte bu mal ve hizmetlerin zamanında, kaliteli, uygun fiyatlarla temini, tüm bunlar yapılırken de birtakım yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleşmesi zorunludur. Bütün bu işlemler bir plan, takip ve koordinasyon gerektirmektedir.

Ayrıca kadro, ekip, ekipman, araç ve gereçlerle oldukça geniş bir yapıya sahip Belediyelerde, bina güvenliğinden, hizmet araçlarının çalışma düzenine araçları kullanacak personelin sevk ve idaresine, binaların, telefon santrali, kazan dairesi, jeneratör dairesi gibi destek ünitelerinin işlevliklerine kadar pek çok konunun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi gerekir.

Tüm bu hizmetlerin aksamadan ve bir düzen içinde yapılmasıyla kurum kendi içinde sorunsuz hale gelecek dolayısıyla hizmet üretimini daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilecektir.

Yönetmelik


Başa Dön