Veteriner İşleri Müdürlüğü

Dr.Alev KULAÇ
Dr.Alev KULAÇ

Dr.Alev KULAÇ

Veteriner İşleri Müdürü

Vizyon

Amacımız; yeterli teknik donanım ve eğitimli personel desteğiyle sağlayacağımız hizmetlerin kalitesini artırmak, gelişen teknolojiyi takip edip hayata geçirmek; mevcut şartları insana, çevreye ve sokak hayvanlarına duyarlı bir anlayışla vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak düzeye getirmek için sürekli geliştirmek, iyileştirmek ve bunu yaparken de hizmet kalitesinden ödün vermemektir.

Misyon

"Sağlıklı Toplum ve Sağlıklı Çevre" hedefimize ulaşmak için insana, çevreye ve sokak hayvanlarına duyarlı bir biçimde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayabilmek üzere, modern yöntem ve uygulamalarla hizmet veriyoruz. Yasalarla bize verilen yetkiler çerçevesinde sokak hayvanlarından insanlara geçebilecek hastalıklarının önlenmesi amacıyla sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlıyoruz.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREVLERİ
 • Belediye sınırları içinde yaşayan tüm sahipsiz, başıboş hayvanların ve vatandaşların veteriner halk sağlığı hizmetlerinden yararlanmasını sağlar.
 • Belediyemiz sınırları içinde yaşayan sahipsiz tüm evcil hayvan varlığını kayıt altına alır, bunları kimliklendirir. (Mikroçip, küpe, karne, v.b. yöntemlerle)
 • Sahipsiz hayvanların tedavi aşı ve ameliyat giderleri belediyemiz tarafından karşılanır.
 • Isırılma olaylarında, ısırma yapan hayvanı, hayvan sahipli ise sahibinde, değilse müdürlüğe ait padoklar da 10 gün süreyle müşahede altına alınır. Konu ile ilgili hastane ve laboratuvar yazışmalarını yapar. Gerekirse laboratuvara marazi madde sevk eder.
 • Güçten düşmüş, sakat, yaralanmış ve sokakta yaşamını sürdüremeyecek durumdaki hayvanların geçici hayvan bakım evinde rehabilite edilene kadar bakımını sağlar. Bu hayvanların sahiplendirilme işini gerçekleştirir.
 • Müdürlüğe ulaşan hayvanla ilgili şikâyetleri değerlendirir, şikâyete konu olayı ya da hayvanı yerinde inceler, yetkileri doğrultusunda sonuçlandırır.

 • Sokak hayvanlarında üremenin denetlenmesi konusunda etkin yöntemler tespit eder ve uygular. Bölgede başıboş ve sahipsiz hayvan kavramının zaman içinde sona erdirilmesi için çalışır. Hayvanları Koruma Kanunu(5199 Sayılı) doğrultusunda Kısırlaştırılan ve aşılanarak tedavileri yapılan hayvanları alındıkları yere geri bırakır.
 • Hayvan satış yerlerini, kurban ve diğer kesim yerlerini denetler ve hijyenik koşullarda işletilmesini sağlar.
 • Belediye sınırları içindeki evcil hayvanların karne ve kayıt kontrollerini yapar, ortamlarının mevzuata uygunluğunu denetler, gerektiğinde Zabıta Müdürlüğü ile ortak çalışma sonucunda madde göstererek ihtar eder , yönetmeliklere aykırı durumların giderilmesini sağlar.
 • Zoonoz hastalıklarla mücadele eder ve gerekli önlemleri alır
 • Kapalı ve açık alan ilaçlaması yapar. Kapalı alanları fare, hamam böceği, sinek, kene, bit, pire, güve, tahtakurusu gibi zararlılara karşı ilaçlar; açık alanlarda larva mücadelesi, çöp konteynerlerinin ilaçlanması, sel ve salgın hastalık durumlarında bölgenin dezenfeksiyonu , fare mücadelesi, yaz sezonunda tüm mahallelerin uçkun sivrisinek ve karasinek zararlılarına karşı ilaçlanması faaliyetlerini yürütür.
 • Müdürlükle ilgili stratejik plan ve bütçeyi oluşturur, ihale yapıp müdürlüğün gereksinimlerini satın alır.
 • Hayvan sağlığı, zoonoz dan korunma, çevre sağlığı gibi hekimliği ilgilendiren pek çok konuda eğitim verir, seminer, döküman, broşür ve kitapçık hazırlar.
 • Belediyenin diğer birimleri, Valilik, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Hayvanları Koruma Kurulu, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü v.b. kurumlarla ortak projeler yürütür.
 • Çöp ev vasfında olan yerler ile Başkanlık - Başkan Yardımcılığı Makamından havale edilen yerlere gerekli ilaçlama ve dezenfeksiyon hizmetlerini vermek.

Yönetmelik


Başa Dön