Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Bahri AĞAOĞLU
Bahri AĞAOĞLU

Bahri AĞAOĞLU

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Belediyenin kamu tüzel kişiliğinin yasalarla belirlenmiş yetkilerini kullanarak, vatandaşların ve çeşitli kuruluşların çevreye ilişkin dilek ve şikâyetlerini alarak değerlendirir. Bu şikâyetlerin gereğini yerine getirmek amacı ile ilgili kurumlarla işbirliği, koordinasyon sağlayarak çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla şartlara en uygun çözümü geliştirir.

Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri yerine getirir ve kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütür. İlgi yönetmelik ve mevzuatlar kapsamında hava, su, toprak ve gürültü kirliliğine ilişkin şikâyetleri değerlendirip bu kirliliklerin önlenmesine yönelik teknik çalışmaları yapar. Müdürlüğün çalışma konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleştirir.

Müdürlük, atıkların kaynağında ayrı toplanması çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda tüketicilerin evlerinde ya da işyerlerinde evsel atıklardan ayrı olarak biriktirdikleri ambalaj atıklarının, atık pillerin ve bitkisel atık yağların düzenli olarak toplatılmasını sağlamaktadır

Müdürlük, çevre uygulamaları için gerekli eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütür, proje veya uygulanan yatırımların tanıtımını yapar ve çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapar. Bunların yanı sıra çevre bilincinin gelişmesinde yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri belirleyerek faydalanmak isteyenlere yardımcı olmak ile görevlidir.

Yönetmelik


Başa Dön