Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Dr.Vildan AKYILDIZ
Dr.Vildan AKYILDIZ

Dr.Vildan AKYILDIZ

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Belediyenin kamu tüzel kişiliğinin yasalarla belirlenmiş yetkilerini kullanarak, vatandaşların ve çeşitli kuruluşların çevreye ilişkin dilek ve şikâyetlerini alarak değerlendirir. Bu şikâyetlerin gereğini yerine getirmek amacı ile ilgili kurumlarla işbirliği, koordinasyon sağlayarak çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla şartlara en uygun çözümü geliştirir.

Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri yerine getirir ve kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütür. İlgi yönetmelik ve mevzuatlar kapsamında hava, su, toprak ve gürültü kirliliğine ilişkin şikâyetleri değerlendirip bu kirliliklerin önlenmesine yönelik teknik çalışmaları yapar. Müdürlüğün çalışma konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleştirir.

Müdürlük, atıkların kaynağında ayrı toplanması çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda tüketicilerin evlerinde ya da işyerlerinde evsel atıklardan ayrı olarak biriktirdikleri ambalaj atıklarının, atık pillerin ve bitkisel atık yağların düzenli olarak toplatılmasını sağlamaktadır

Müdürlük, çevre uygulamaları için gerekli eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütür, proje veya uygulanan yatırımların tanıtımını yapar ve çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapar. Bunların yanı sıra çevre bilincinin gelişmesinde yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri belirleyerek faydalanmak isteyenlere yardımcı olmak ile görevlidir.

2001 yılında ilimizde başlattığımız Uluslararası "Eko-Okullar Programı" kapsamında çevre ile ilgili faaliyetler gerçekleştirmekteyiz. Ülkemizde programın koordinatörlüğünü yürüten ilk ve tek belediyeyiz. Program Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV Programın Ulusal Koordinatörü) uygulama denetçisidir. 2010 yılı itibariyle ilimizdeki 34 ilköğretim okulu ve anaokulunda program yürütülmektedir.

Çevre Çocuk Çalıştayı:İki yılda bir yapılan çalıştayda eko-timdeki öğrencilerimiz bir araya gelerek çevre ile ilgili konularda sorunlar belirleyip çözüm önerileri getirmektedirler. Çalıştay konularıyla ilgili teknik geziler düzenlenmekte, uzmanlardan bilgi alınmaktadır. Çalıştay sonuçları ilimizdeki yerel yöneticilerin katıldıkları toplantıda açıklanmaktadır.

Çevre Çocuk Meclisi:Eko-Tim'lerde yer alan öğrenciler tarafından seçilen üyelerden oluşan Çevre Çocuk Meclisi'nde yerel ve küresel ölçekte yaşanan sorunlar belirlenerek çözümleri için projeler geliştirilmektedir. Demokratik bir ortamda gerçekleşen meclis çalışmalarında farklı okullardaki öğrenciler bir arada çalışma fırsatı bulmaktadır. 2009-2010 Yılı Çevre Çocuk Meclisi'nde 26 okulumuzu 50 Meclis Üyesi temsil etmektedir.

Ayrıca Bölgemizdeki İlköğretim Okullarında "Uluslararası Eko-Okullar Projesi" yürütülmektedir.Bununla birlikte vatandaşlarımızdan gelen şikayetler değerlendirilmektedir.

Gesikoop Ana Sözleşmesi -PDF

Yönetmelik


Başa Dön