İhale İlanları


Güncel İhaleler

İhale Kayıt No Tarih Açıklama İlanı İndir
İdare Malı Bordür ve Parke Taşın Nakliyesi, Döşenmesi ve Tamiratı İşi 2023/371306 28/4/2023
10:0:0
Sathi Kaplama Yol Yapılması 2023/354999 25/4/2023
10:30:0
İdare Malı Yama ile Yol Tamiratı Yapılması İşi 2023/331958 19/4/2023
10:0:0
Kauçuk Zemin Kaplaması ve Çift Komponentli Kauçuk Zemin Kaplama Yapıştırıcısı Alımı 2023/250838 6/4/2023
10:0:0
Biyosidal Ürün 2023/230676 3/4/2023
13:0:0
Gündüzler Mahallesinde bulunan6 adet tarla vasfındaki taşınmazın kiralanması işi 14/2/2023
10:30:0
mülkiyeti belediyemize ait 4 adet taşınmaz kiralanması işi 27/12/2022
10:30:0
İlçemiz Yenibağlar Mahallesi Uludağ sokak üzerinde belediyemiz yetki ve sorumluluğunda bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Açık Hava Müzesi alanına isabet eden alana Hangar (Çok Amaçlı Salon)ve Kafeterya (Lokanta-Çay bahçesi)yapılarak Kafeteryanın belirlenecek kira bedeli üzerinden Yap-İşlet-Devret modeli ile işletilmek üzere ayni hak tesis edilerek; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi gereği Kapalı Teklif usulüne göre 15 yıl süre ile kiralanması işidir. 6/12/2022
10:30:0
Başa Dön