İhale İlanları


Güncel İhaleler

İhale Kayıt No Tarih Açıklama İlanı İndir
Muhtelif Dolgu Malzemesi Alımı ve Nakliyesi İşi 2023/55092 17/2/2023
10:0:0
Gündüzler Mahallesinde bulunan6 adet tarla vasfındaki taşınmazın kiralanması işi 14/2/2023
10:30:0
Gıda Paketi Malzemesi 2023/12807 1/2/2023
11:0:0
Aşevi muhtelif gıda malzemesi alımı işi 2023/15607 1/2/2023
10:0:0
Temizlik İşlerinde Kullanılacak Araç Kiralama 2022/1503163 30/1/2023
10:0:0
1/1 UHT Tam Yağlı Süt Alımı İşi 2023/14497 24/1/2023
10:30:0
mülkiyeti belediyemize ait 4 adet taşınmaz kiralanması işi 27/12/2022
10:30:0
İlçemiz Yenibağlar Mahallesi Uludağ sokak üzerinde belediyemiz yetki ve sorumluluğunda bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Açık Hava Müzesi alanına isabet eden alana Hangar (Çok Amaçlı Salon)ve Kafeterya (Lokanta-Çay bahçesi)yapılarak Kafeteryanın belirlenecek kira bedeli üzerinden Yap-İşlet-Devret modeli ile işletilmek üzere ayni hak tesis edilerek; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi gereği Kapalı Teklif usulüne göre 15 yıl süre ile kiralanması işidir. 6/12/2022
10:30:0
Başa Dön