Vizyonumuz

Bireye saygılı, yaşam kalitesi yüksek; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilir örnek ve önder bir yerleşim olmaktır.

Misyonumuz

İhtiyaçları ayrım gözetmeksizin karşılayarak, sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışıyla hizmet üreterek, kaliteli ve çevreye duyarlı, çağdaş, şeffaf, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel yaşam olanağı sunmaktır.

Stratejik Amaçlar

 • Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak
 • Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretmek
 • Yeni projeler üretirken gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak
 • Kent ile kırsal arasındaki ekonomik ve sosyal bağları dengeli bir şekilde güçlendirmek ve doğayı korumak
 • Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projeler üreterek gelecek nesillere yaşanabilir kentsel ve kırsal alanlar bırakmak
 • Şeffaf ve hesap verilebilir bir anlayışla vatandaşın ihtiyaçlarını ve haklarını gözeterek hizmet vermek ve projeler üretmek
 • Güvenilir ve meslek etiğine sahip çıkan bir anlayışla hizmet vermek

Temel Değerler

 • Hizmet
 • Vatandaş ve Kalite Odaklı Olma
 • Yenilikçi ve Çağdaş Olma
 • Sorun Çözücü Olma
 • Çevreye Duyarlılık
 • Şeffaflık
 • Güvenilirlik

Kritik Başarı Formülleri

 • Vatandaş Memnuniyeti
 • Çalışanların Tatmini
 • Hizmet Kalitesi
 • Kaynakların Etkin Kullanımı ve Yeni Kaynak Yaratılması
 • Personel Eğitim Düzeyi
 • Dünya Sağlık Örgütünün Sağlıklı Şehirler Projesine Üye Olmak ve Üyeliği Sürdürmek
 • Güçlü, Doğru İletişim

Hedeflerimiz

Kalite Hedefleri

Tepebaşı Belediyesi, kalite politikası ve genel amaçlara uygun olarak kalite hedeflerini oluşturmuştur. Tepebaşı Belediyesi, hizmet şartlarını karşılamak için gerekenler dahil ölçülebilir ve kalite politikası ile tutarlı olan hedeflerini, organizasyon şemasında belirtilen bölümler bazında yayılımını yapmıştır.

Bu hedefler oluşturulurken Belediyenin güçlü ve zayıf yönleri, genel ekonomik ve politik ortamdaki fırsat ve tehditleri (ekonomik ve teknik) oluşturulmuş ve zayıf yönleri gidermeye yönelik Eylem Planı oluşturulmuştur; eğitimlerle kalite bilinci yaygınlaştırılmış ve vatandaş memnuniyetinin önemi katılımcılara anlatılmıştır. Kalite hedefleri, Kalite Hedefleri İzleme Prosedürü kapsamında hazırlanmıştır.

Başa Dön