Bilinçlendirme Çalışmaları


İnsanların, özellikle de yarınlarımız çocuklarımızın doğaya olan duyarlıklarının arttırılması "Ortak Geleceğimiz Çevrenin Sürdürülebilirliği" için önemli bir yer tutmaktadır.

Bu ilkeden hareketle ilçemizde ilköğretim okullarında çevre eğitimleri verilmektedir. Eğitimlerde çevresel problemler, ambalaj atıkları, tekstil atıkları, evsel tehlikeli atıklar ve bitkisel atık yağların geri dönüşümü, enerji verimliliği, ekolojik ayakizi ve küresel iklim değişikliği konularıyla ilgili bilgilendirme çalışmaları yürütülmektedir. Gereksiz tüketim alışkanlıklarından vazgeçerek kaynağında azaltma yoluna gitmenin ve geri dönüşümün biz insanlar ile çevremiz için önemi, 'doğal kaynakların sonsuz olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu doğal kaynakların tükeneceği ' eğitimlerde vurgulanarak, küresel iklim değişikliğinin etkileri, nedenleri ve çözüm önerilerine değinilmektedir. Öğrencilerin bire bir katılımıyla gerçekleşen eğitimlerde animasyonlar, videolar izletilerek, geri dönüşümle ilgili broşürler ve eğitici yayınlar dağıtılmaktadır.


Yine okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda Tepebaşı Belediyesi'nin anlaşmalı olduğu Toplama Ayrıma ve Geri Dönüşüm Tesisi'ne geziler düzenlenerek, öğrencilerin uygulamalı olarak geri dönüşüm konusunda bilinçlenmeleri sağlanmaktadır.

 
Aralık 2010 yılından bu yana 25 Bin öğrenci geri dönüşüm ve atık yönetimiyle ilgili eğitim ve tesis gezisi faaliyetlerinden yararlanmıştır. 


 

GERİ DÖNÜŞÜMÜ MÜMKÜN OLMAYAN HATALAR YAPMAMAK İÇİN GERİ DÖNÜŞÜME ÖNEM VERELİM, YARINLARIMIZI EĞİTELİM!

iletişim Adres


Tepebaşı Belediyesi
Hizmet Binası

Hoşnudiye Mah. Şahin Cad. No:84
Tepebaşı / Eskişehir
0 (222) 211 40 00 0 (222) 320 88 88 bilgi@tepebasi.bel.tr

Rakamlarla Tepebaşı

Başa Dön