Gıda Dedektifleri


Gıda Güvenliği Derneği ile 2010 yılında  eğitimleri başlatılan Gıda Dedektifleri Uygulaması, çocukların küçük yaşlarda temel gıda güvenliği konusunda bilinçlendirilerek sağlıklı nesillerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Uygulamanın Gerekliliği:

Birincil üretim, endüstriyel üretim, sevkiyat, satışa sunum, satın alma, saklama ve tüketim aşamalarının tümünde gıda güvenliği en önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak özellikle satışa sunumdan itibaren gerçekleşen satın alma, saklama ve de tüketim aşamalarında uyulması gereken bir takım sağlık ve hijyen kuralları, halk tarafından yeterince bilinmemekte ve de güvenli gıdaya karşı henüz bilinçli bir talep bulunmamaktadır. Halkımız arasında güvenli gıda talebi bilincini arttırmak içinse bir dizi faaliyete gerek duyulmaktadır. Bunların en önemlisi de küçük yaştan başlayan eğitimler olmalıdır.

Amaçları: 

 • İlkokul çağındaki çocuklara (4-5. sınıf) eğitimler yoluyla gıda güvenliği bilincini yaratmak (eğitim modülü), ve onların alışveriş, yemek yeme vb. gıda güvenliğini ilgilendiren her aşamada bir dedektif gibi görev almalarını sağlayarak, küçük yaşlarda başlayacak olan farkındalığı yaratmaktır.
 • İlkokul öğrencilerini seferber ederek, onları eğitmek ve ödüllendirmek ve dolayısıyla "Gıda güvenliği" konusunda halkta bir bilinç oluşturmak,
 • Küçük yaştaki gıda güvenliği eğitiminin gerekliliğine parmak basarak, Türkiye'nin gıda alanındaki en büyük sorunu olan gıda güvenliği hakkında ilkokul müfredatına ders olarak konulmasını sağlamak, 
 • Gıda güvenliği açısından yanlış uygulamaların tespit edilerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayarak, kötü uygulama örneklerini azaltmaya çalışmak,
 • Gıda güvenliği açısından iyi uygulama örneklerini ortaya çıkarmak,
 • Küçük yaşlardan başlayan bir gıda güvenliği bilincini oluşturmak ve onların çabalarıyla, ailelerinin ve çevrelerindeki insanların gıda satın alma ve tüketim alışkanlıklarının iyileşmesini sağlamak.

 Uygulamanın Çıktıları ve Kazançlar: 

 • Öğrenciler temel hijyen standartları seviyesinde eğitilmiş olacaktır.
 • Çocukları sayesinde ailelerde de gıda güvenliği konusunda farkındalık artmış olacaktır.
 • Okul kantinleri vb işletmeler gıda güvenliği konusuna daha çok önem vermeye başlayarak, hijyen standartlarını yükselteceklerdir.

Hedefler

 • Öğrencileri temel hijyen standardında eğitmek,
 • Öğrencilerin ailelerinin alış veriş, saklama, pişirme ve de tüketim aşamasındaki alışkanlıklarında iyi yönde değişimler kaydedilmesi,
 • Eğitimler sonucunda alınan ihbarların ilgili otoritelere yapılmasını sağlamak.
 • Bu çerçevede başlatılan uygulamaya 2010 yılından bu yana 27 okuldan, 321 öğrenci Gıda Dedektifi olarak  eğitim almıştır. Öğrenciler bugüne kadar yapılan çalışmalarda 5 Bin'in üzerinde kantin, restoran-lokanta, market-bakkal, pazaryeri denetimi gerçekleştirmişlerdir. Bu denetimler Tarım Köy İşleri Bakanlığı’nın Alo Gıda 174 talep-şikayet hattından bildirilerek değerlendirilmesi sağlanmıştır.

iletişim Adres


Tepebaşı Belediyesi
Hizmet Binası

Hoşnudiye Mah. Şahin Cad. No:84
Tepebaşı / Eskişehir
0 (222) 211 40 00 0 (222) 320 88 88 bilgi@tepebasi.bel.tr

Rakamlarla Tepebaşı

Başa Dön