Pişmiş Toprak Sempozyumu


Pişmiş Toprak Sempozyumu ile yaşadığımız toprakların en güzel ve en eski macerası yine bu topraklarda hayat buluyor. Ulusal ve yurt dışından gelen konuk sanatçılar ve yerli üreticiler bir araya gelerek 15 gün boyunca kent yaşayanlarıyla birlikte bir zaman yolculuğuna çıkıyorlar. Geleneksel yöntemlerden geleceğin deneysel arayışlarına kadar pişmiş toprakla ilgili her şey burada yaşanıyor.

Eskişehir’in Tepebaşı bölgesinde, ilk sanayi kuruluşları olarak ortaya çıkan tuğla- kiremit sektörü, bu bölgenin ‘kent kimliği’ açısından önemli bir yere sahip. Bu kimliği kucaklamayı da amaçlayan ve ilk kez 2001- 2002 ve 2003 yıllarında kent halkıyla buluşturulan uluslar arası sempozyum, verilen zorunlu bir aradan sonra 2010, 2011 ve 2012 yıllarında tekrar hayata geçirildi. 6 sempozyumda kente 70’in üstünde heykel kazandırıldı, 6 bildiri kitabı yayınlandı.

internet sitesi

Başa Dön