Engelliler ve Kent Yaşamı


Engelleri ortadan kaldıran kent düzenlemeleri yapıyoruz. Engelli yurttaşlarını sosyal hayata katamamış kentlerin gelişmişlikten bahsedemeyeceği bilinciyle hareket ediyoruz. Kentin tüm görsel çekiciliğinin yanı sıra halk sağlığını ve sosyal kaynaşmayı güçlendiren çevresel faktörler oluşturuyoruz.

Başa Dön