Atatürk

Stratejik Plan ve Performans Programı

vizyon

Faaliyet Raporları

Faaliyet Raporu 2016

#

Faaliyet Raporu 2015

#

Faaliyet Raporu 2014

#

Faaliyet Raporu 2013

#

Faaliyet Raporu 2012

#

Faaliyet Raporu 2011

#

Faaliyet Raporu 2010

#

Faaliyet Raporu 2009

#

Stratejik Plan

Stratejik Plan 2007-2009

#

Stratejik Plan 2010-2014

#

Stratejik Plan 2012-2014

#

Stratejik Plan 2015-2019

#

Stratejik Plan 2018-2019

#

Performans

Performans Programı 2009

#

Performans Programı 2010

#

Performans Programı 2011

#

Performans Programı 2012

#

Performans Programı 2013

#

Performans Programı 2015

#

Kamu Mali Yönetimi (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi)

2014 YILI 1.6 AY GERÇEKLEŞME VE 2.6 AY BEKLENTİ (GELİR-GİDER BÜTÇESİ)

#

2015 YILI 1.6 AY GERÇEKLEŞME VE 2.6 AY BEKLENTİ (GELİR-GİDER BÜTÇESİ)

#

İçKontrol Eylem Planı

2014-2016

#
SedefMedya
SehriKesfet