Atatürk

PROJE DETAY

Haber Resim

Kadın Çalışmaları

Günümüz dünya verilerine göre sosyal yaşama ve iş yaşamına katılımı ile dünyadaki hemcinslerinin en güçsüzlerinden olan Türkiye’deki kadınlar, giderek daha fazla şiddete de maruz kalmaktadır. Kadının bu konumunu değiştirmek için sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak programlar geliştirilmektedir.

Kadına ve çocuğa dönük sağlık ve beslenme öğütleri ile birlikte kadın emeği değerlendirme toplantıları da yapılarak, emeklerini bir kooperatif çatısı altında örgütlemeleri sağlanmıştır.

Kadına dönük cinsiyet ayrımcılığı ve şiddete karşı ‘sağlıklı kent cinsiyet eşitliği şehir protokolü’ hazırlanmış, tüm resmi ve sivil kurumların imza atmaları sağlanarak, bu konuda ortak çalışma yapılması kararı alınmıştır. Halen 60 kadının katıldığı her yaş için eğitim seti oluşturma çalışmaları devam etmektedir.

İlgili Fotograflar

SedefMedya
SehriKesfet