TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızın daha sağlıklı, güvenilir bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli önlemli alır, mevcut sorunları gidermeye yönelik çalışmalar yürütür. Bu amaçla ilçemizde yaşayanları birinci derecede etkileyen çevre problemlerinin kaynaklarının belirlenip sürekli olarak denetim altında tutulması, müdahale programlarının hazırlanması Müdürlüğümüzün en belirgin görevleridir.

Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması ve Geri Kazanımı Uygulaması: Müdürlüğümüz bünyesinde atıkların azaltılması amacıyla “bilinçli tüketim alışkanlıkları kazandırmaya” yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ambalaj atıkları (plastik, cam, kağıt, karton, alüminyum, teneke), evsel atıklardan (yiyecek atıkları, kumaş vb) ayrı toplanmaktadır. Kasım 2009 tarihinde Belediyemiz bünyesinde Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün faaliyete başlaması ile geri kazanım uygulamalarının yürütülmesi bu müdürlüğe devredilmiştir. Bu tarihten itibaren çalışmaların hız kazanması ile Tepebaşı ilçesinden toplama ambalaj atıklarının tonajında belirgin bir artış görülmüştür.

Aralık 2009 tarihinde pilot olarak şehir merkezinde, Hoşnudiye Mahallesi’nde, başlatılan çalışmada ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı), Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, mahalle muhtarlığı ve mahalle gönüllüleri ile birlikte üç gün süre ile toplam 3031 konut ve işyerine bilgilendirme yapılmış ve yüklenici firma tarafından temin edilen toplama aparatları yerleştirilmiştir. Ayrıca bu çalışmaya destek amacı ile Hoşnudiye’de 15 ilan panosuna bilgilendirme afişleri asılmıştır. Bu çalışmalar sayesinde Hoşnudiye mahallesinde Aralık 2009 tarihinde toplanan aylık ambalaj atığı 45 tondan 73 tona çıkarılarak %62’lik artış sağlanmıştır.

Kasım-Aralık 2009 tarihlerinde ilçemizdeki tüm okullar, kamu kuruluşları, hastaneleri alışveriş merkezleri, eğlence yerleri ve lokantalar ziyaret edilerek uygulama hakkında bilgi verilmiş ve toplam 460 adet iç mekan kutusu ve 8 adet kumbara dağıtılmıştır. Ayrıca ilçemizdeki 8643 konutluk 72 adet toplu konut ve site yöneticileri ile görüşmeler yapılarak uygulama hakkındaki görüşleri alınmış ve bilgi aktarılmıştır.