Atatürk

Etik Komisyonu

vizyon

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede, Etik Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarih ve 25578 sayılı Resmi Gazetede, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

Etik Komisyonumuzun Teşkili ve Görevleri

13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince Belediye Başkanlığımızca Etik Komisyonu oluşturulmuştur. Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir. Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, Belediye Başkanımız tarafından belirlenir. Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

Komisyon Üyelerimiz

- Başkan : Fikriye GÜVEN (Başkan Yardımcısı)
İrtibat: (0222) 211 40 00 / 3032
- Komisyon Üyesi : Erdoğan AYDOĞMUŞ (Başkan Yardımcısı)
İrtibat: (0222) 211 40 00 / 3062
- Komisyon Üyesi : Tuncay ANDAÇ (Destek Hizmetler Müdürü)
İrtibat: (0222) 211 40 00 / 2201

Mevzuat

Faaliyetler

Etik kurulu tarafından yayınlanan kararlar Tepebaşı Belediyesi Portalında yayınlanarak halkımıza ve personelimize duyurulmaktadır.

Her yıl 25-31 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Etik Haftası kapsamında Tepebaşı Belediyesi personeline yönelik bir seminer verildi.Strateji Geliştirme Müdürü Sinem Çakmak’ın verdiği eğitim seminerine çok sayıda belediye personeli katılırken, burada, kültürümüzde de önemli bir yer tutan etik kavramının dünya ve ülkemizdeki önemi anlatıldı.Sunumda kamu personelinin iş ahlakı ve etik konularında dikkat etmesi gerekenler hakkında olumlu ve olumsuz örnekler verilirken, kamu çalışanlarının eylem ve işlemlerinde tarafsızlık, adalet, nezaket, vatandaş güveni gibi değerlere önem vermesi gerektiği vurgulandı.Çakmak, “Bir ülkede etik değerlerin oluşup kök salmasında birinci derecede etkili etmen bireyleri kültürlü uygar insanlar yapmayı amaçlayan eğitim düzeyleridir. İlk eğitim anne babadan alınan eğitim ve sonrasında okullarda öğretmenlerden alınan eğitimlerle, temel ahlak edinilmektedir. Etik Değerler kurallar bir başka insana ve topluma karşı iç sorumlulukları içermektedir. Zira insanoğlunun iyi ve kötü tarafının da gelişimi sonsuzdur. Etik değerlerin hatırlatılması, bir bilinç oluşturulması için de 25 Mayıs tarihi Etik Günü olarak kabul edilmiştir” şeklinde konuştu.

SedefMedya
SehriKesfet