Atatürk

Kadın Sığınma Evi Şube Müdürlüğü

Birim Müdürlükleri

Kadın Sığınma Evi Müdürü : Fatma BOLAK

Kadın Sığınma Evine başvuran şiddet mağduru kadınlara geçici süre ile yatılı sosyal hizmet imkanı sunmak.

Kadınlara yönelik her alanda proje araştırmak, hazırlamak, uygulamak ve bunun için gerektiğinde konularında uzman kişi ve kurumlarla işbirliği yapmak. Belediyenin başkaca birimlerinde kadınlara yönelik olarak yapılan projelere görüş sunmak, gerektiğinde görev almak.

Takip ve sonuçlandırılmasını sağlamak görevleri kapsamındadır.

Kadınlara yönelik her alanda sosyal etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak, özellikle kadın sığınma evinde kalan kadınlar ve çocukları için sosyal etkinlikler programlamak, uygulamak.

Kadın Sorunlarının bulunduğu her alanda ve özellikle yerel yönetim hizmetlerinden yararlanabilme alanında, gerekli araştırma ve anket çalışmaları yapmak, yaptırmak, bunları dosyalamak, belediyenin ilgili birimlerine gönderilmesini sağlamak amacıyla başkanlığa sunmak.

e-posta: fatma.bolak@tepebasi.bel.tr

SedefMedya
SehriKesfet