Atatürk

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Birim Müdürlükleri

Emlak İstimlak Müdürü : Nafiye YILDIRIM
Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü faaliyetlerini, 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, Uygulama İmar Planları ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
Bu kapsamda Kamulaştırma Kanununa göre Kamulaştırma yapmak, 5393 sayılı yasa gereği; şartlı veya şartsız bağışlanan taşınmazların kabulüne ilişkin işlemleri, Devlet İlahe Kanunu’ nun hükümleri doğrultusunda Belediyenin taşınmazlarının satışına yönelik idari işlemleri mevzuata uygun olarak yapmak, tüm bilgi ve belgeleri ihale yapılmak üzere ilgili birime göndermek, Belediye mülkiyetindeki taşınmazların kamu hizmetlerine tahsisli hisseli ve müstakil taşınmazların Belediye Meclisinde alınan karar doğrultusunda; Devir, satış ve trampa işlemlerini yapmak, İmar Planları doğrultusunda imar uygulamaları yapılan alanlarda yer alan ve mevzuat gereği Belediye adına tescili gereken taşınmazlara ilişkin tapu tescillerinin yapılmasını sağlamak, Belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazların envanterini tutmak Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.
e-posta: nafiye.yildirim@tepebasi.bel.tr

SedefMedya
SehriKesfet