Atatürk

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Birim Müdürlükleri

Ruhsat ve Denetim Müdür Gökhan ÖZ

A)MİSYON:

    İşyeri ruhsatlandırma sürecinin etkin biçimde yürütülerek İlçemizde bulunan işyerlerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde ruhsatlandırma işlemlerini yapmak, Zabıta Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde işyerlerinin denetimini sağlamak.

B)VİZYON

   Kazanımlara yeni değerler katarak, çağdaş, temiz ve sağlıklı yaşama  katkıda bulunan, ilçe halkını, girişimcisini ve çevresini önemseyen  uygulamalarda bulunmak.

C)YETKİ VE SORUMLULUK:

 Mevzuat

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

  5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

  5393 Sayılı Belediye Kanunu

  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

  3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair Kanun

  5259 Sayılı Polis Vazife Selahiyet Kanunu

  394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu

  3194 Sayılı İmar Kanunu

  634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

  14/07/2005 tarih ve 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik ve ilgili diğer yönetmelikler

 

C)PERSONEL:

Personel’in Ünvanı        Personel Sayısı

Müdür                                       1

Zabıta Komiseri                        1

Zabıta Memuru                         1

Gıda Yüksek Mühendisi           1

Gıda Teknikeri                          1

Bilgisayar İşletmeni                  1

Memur                                      1

İşçi                                            1

 

D)GENEL BİLGİLER

Gayrisıhhî müessese:

      Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir. İmalathaneler, bakım onarım ve tamir işlemleri bu sınıfa girer.

Sıhhî müessese:

      Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan  her türlü işyeridir.

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri:

      Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir.

 

E)İLKE VE DEĞERLERİMİZ

1-Görevde bilgi paylaşımı esastır.

2-Hizmetlerimiz sonuç odaklı, çözüme yöneliktir.

3-Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerinin devamlılığı için eğitim faaliyetleri esastır.  

4-Mesleği ve kurumu küçük düşürücü davranışlara fırsat verilmeyecektir.

5-Verilen hizmetlerde kalite ön planda olacaktır.

6-Temel prensibimiz vatandaş memnuniyetidir.

 

e-posta: gokhan.oz@tepebasi.bel.tr

SedefMedya
SehriKesfet