Atatürk

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Birim Müdürlükleri

Yapı Kontrol Müdürü :Ergün AK

Belediyemiz sınırlarındaki tüm inşaatlarda (mal sahibi, müteahhit, fenni mesulü, adresi, ilgili şahısların ikamet adresleri, telefon numaraları, pafta, ada, parsel, ruhsat tarih ve sayısı vb.) kimliğini belirtir tabelaların kullanımını sağlamak, inşaatların yapım aşamasında taşıt ve yaya trafiğini engellememek ve şehircilik estetiğinin sağlanması için inşaatların önüne fazla işgaliye bulundurulmasını engellemek,  kaçak yapılaşmanın önüne geçmek, harabe yapıların tespitini yaparak yıkımı için gerekli işlemleri yapmak, Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından asansör periyodik kontrolleri sonrası mühürleme ve mühür açma işlemlerini yapmak, eski binalarda dış cephe bakım onarım izinlerini vermek, bahçe duvarı izinleri ile basit tadilat izinleri vermek,  yıkım ruhsatı vermek, moloz atıklarının dolgu malzemesi olarak kullanımının önüne geçmek ve izinsiz hafriyat taşınmasının önüne geçmek, Çevre Şehircilik Müdürlüğünce 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında Afet Riski taşıyan yapıların sahiplerine gerekli tebliğlerin yapılarak, yıkımlarını sağlamak görevlerimiz arasındadır.

SedefMedya
SehriKesfet