Atatürk

Park Bahçeler Müdürlüğü

Birim Müdürlükleri

Park ve Bahçeler Müdürü : Nuray ÇAYIR

Tepebaşı Belediyesi sınırları içinde kalan, imar paftalarında yeşil alan olarak görülen yerlerin peyzaj projelerini hazırlamak ve alan düzenlemelerini yapmak;

Mevcut park ve rekreasyon alanlarının sulama, biçim v.b. gibi bakım işlerini yaptırmak ve denetlemek;

Parklardaki, sokaklardaki, okul v.b gibi yerlerdeki ağaçların budama, ilaçlama gibi bakım işlerini yapmak;

Parklarda bulunan bank, çocuk oyun aletleri, çöp kutusu, aydınlatma direkleri v.b. gibi park elemanlarının yıllık bakım ve onarım işlerinin tespit edilip Bakım Müdürlüğünce ikmal edilmesinin sağlanması;

Park ve rekreasyon alanları bakım işlerinin ihale hazırlıklarını yapmak ve aylık hakedişlerini düzenlemek;

Mevcut ve yeni yapılacak park alanlarında kullanılacak mevsimlik çiçek, ağaç ve çalıların üretilmesi ve bakım işlerini yapmak;

Çocuklara doğayı sevdirmek ve doğa konusunda bilinçlenmelerini sağlamak amaçlı faaliyetler, projeler hazırlamak;

Belediye sınırları içindeki cadde, sokak tretuvarlarının ağaçlandırılması; mevcut parkların devamlı kontrolünü yaparak ve vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda buralarda oluşan arazların giderilmesi (kuruyan, kırılan ağaçların yenileri ile değiştirilmesi v.b.)

e-posta: nuray.cayir@tepebasi.bel.tr

SedefMedya
SehriKesfet