Simferopol - Kırım Özerk Cumhuriyeti  / UKRAYNA


Simferopol - Kırım Özerk Cumhuriyeti  / UKRAYNA

Kırım Özerk Cumhuriyeti Simferopol Şehri ile Tepebaşı Kardeşliği 02 Mayıs 2005 tarih 09/47sayılı Meclis kararı ile iki belediye "Kardeş Belediye" oldu. Kardeş Şehir İlişkileri, T.C. Dışişleri Bakanlığı?nın 01.11.2016 tarih ve 46373548-280.11-2016/11555463 sayılı yazısıyla dondurulmuştur.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve Simferopol Belediyesi arasında ekonomik,    sosyal, kültürel, teknolojik bilgi alışverişi yaparak iki kent halkı arasında yakın dostluk ilişkileri geliştirmek suretiyle ?kardeş  belediye ilişkisi? kurulmuştur.  İki  şehrin Belediye başkanları, belediye meclislerinin kendilerine vermiş  olduğu yetkiyle resmi olarak 03  Şubat 2007 tarihinde Eskişehir Tepebaşı Belediyesinde kardeşlik protokolü imzalamıştır. Bu anlaşma ile iki şehir açısından şu faydaların sağlaması amaçlanmıştır; ?Siviltoplum örgütleri arasında bilgi alışverişi kurulmak suretiyle sivil bağları güçlendirmek Nüfus yapısının benzerliğinin getirmiş  olduğu kültür birikiminin dünyaya sunulmasında birliktelik sağlamak Eğitim, kültür, spor alanlarındaki beraberlikler ile karşılıklı ilişkileri güçlendirmek  İki  şehir arasındaki Ekonomik ilişkilerle, ticareti gelişmek beraberinde ticari kurumlar arasındaki teknolojiye dayalı bilgi alışverişini güçlendirmek Bilimsel ve teknik işbirliği sağlamak  İki  şehir arasındaki turizmi geliştirmek Çevre kirliliğine karşı tabiatın korunması gibi iki tarafı da yakından ilgilendiren alanlarda ortak çalışmalar yürüterek temiz bir dünyaya katkı da bulunmak."

Kent Hakkında

Simferopol; Simferopol 364.000 civarında nüfusuyla Kırımın ikinci büyük  şehridir. Çarlık ve Sovyet döneminde yapılan planlamanın etkisiyle düzenli bir görünüme kavuşan şehirde Rus?Sovyet mimarisinin etkisi açıkça görülmektedir.

Simferopol? ün ortasından Kırımın en uzun akarsuyu Salgır nehri  geçmektedir. Nehrin her iki yanı park ve bahçelerle gezinti yollarıyla çevrelenmiştir. Eski ve yeni  şehir diye ikiye ayrılmaktadır. Şehrin herhangi bölümünde 40?45 dakika rahatlıkla yürünebileceği gibi ulaşım sorunu da bulunmamaktadır. Simferopol büyük ve oldukça düzenli sayılabilecek toplu taşıma sistemine Yalta?ya kadar uzanan dünyanın en uzun ve en yüksek troleybüs hattına büyük bir demiryolu istasyonuna ve Kırım?ın tek uluslar arası havaalanına sahiptir.Simferopol idari merkez olmasının yanında çeşitli sanayi tesislerine de  sahiptir. Özellikle gıda maddeleri imalatı,zirai yatırımlar,inşaat sektörü ve    kimya sanayi önemlidir.

Eğitim

Simferopol eğitim kurumları açısından da Kırım?ın en önemli merkezi  konumundadır. Tavriya Üniversitesi ve Kırım Tatar Pedagoji Üniversitesi gibi iki önemli üniversite bu  şehirde bulunmaktadır. Simferopol? de 1850?ye kadar 16 adet    eğitim enstitüsü kurulmuştur. Bunlardan biride erkekler için olan ?Provincial  Crown Gymnasium? adlı lisedir.

Turizm

Şehir merkezi Karl Marks,Puşkin ve Horkoho sokaklarını çevreleyen trafiğe kapalı bölgedir. Kahve, restoran ve turistik mağazalar bu sokaklarda bulunur. Turizm danışma ofisi de Ukrayna Oteli?nin içindedir. Şehir aynı zamanda Yunan Ortodoks Kilisesi?nin piskoposluğu ile 7.Rus  ordusunun ana karargahı konumundadır.

Bağcılık, meyvecilik, ticaret, sanayi merkezidir. Sahip olduğu belli  başlı sanayi dalları arasında besin sanayi, tekstil, hazır giyim, ayakkabıcılık, meyvecilik, tenekecilik, makine ve elektrikli gereç üretimi ile plastik madde üretimi gelir.

Simferopol yönetim birimi 1859 km  olup, 104 köy 3 kasaba 1 kentten oluşan 520000 nüfuslu bir rayondur. Rayon merkezi Simferopol? ün nüfusu  364000(2001),yüzölçümü 109 km2?dir.

İletişim Adres


Simferopol - Kırım Özerk Cumhuriyeti  / UKRAYNA
Başa Dön