Ekolojik Pazar
Organik Tarım

Ekolojik (Organik) Tarım:
Tanımı:Tarımsal üretimin insana ve çevreye zarar vermeden gerçekleştirildiği, ekolojik sistemde sentetik kimyasallar ve bu kimyasalların hatalı uygulamaları sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik bir tarım yöntemidir.

Amacı:Çevre, toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, insan ve diğer canlıların sağlığını azami derecede korumak ve tarımda sürdürülebilirliği sağlamaktır.

Neden Organik Tarım: Sağlıklı ve uzun yaşam; doğal gıdaların tüketilmesi ile mümkündür. Geleneksel metotlarla yapılan tarım sayesinde dünya gıda üretimi bir miktar artmış, fakat verim artışı sağlanırken, üretimde ekolojik denge bozulmuş, iyi tarım toprakları elden çıkmış ve toprağın canlı kısmı ölmüştür. Topraktan kaybolan bu maddelerin tekrar telafisi çok pahalıya mal olmaya başlamış ve bazen de imkansız hale gelmiştir.

Organik Tarımın Özelliği: Organik tarım sözleşmeli tarım esasına dayanır.


• Sözleşmeli,
• Tarladan tüketiciye ulaşıncaya kadar kontrollü,
• Sertifikalı,
• Planlı,
• Her aşaması kayıt altına alınmış,
• Karşılıklı güven esasına dayanan,
Bir üretim şeklidir."Çocuklarımızın da geçmişte kalan tadları bilmeye hakkı var"

Organik Ürün Pazarı Her hafta Pazar günü İsmet İnönü Caddesi, Esgaz Karşısı, Lunapark Yanında Açılmaktadır.


Sevgili Eskişehirliler...

Belediyemiz sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturabilmek için; Temiz, güvenli ve kaliteli bir çevrenin, dengeli ve sürdürülebilir bir eko sistemin ne denli önemli olduğunu bu güne kadarki bütün çalışmalarında ortaya koymuştur. Çevresel politikalarımız gereği, yaptığımız uygu lamaların, tüm ilçe halkımızca desteklenmesi ve sahiplenilmesi, kararlılıkla yürüttüğümüz bu çalışmalarda bize büyük heyecan ve güç vermektedir.

Firma:BARIŞ ORGANİK
Yetkili:ŞAFAK EREN
Tel:0 532 511 94 67
Firma:ŞAHIS
Yetkili:MUSTAFA YILDIRIM
Tel:0 538 544 74 20
Firma:ŞAHIS
Yetkili:YAŞAR CANER
Tel:0 532 595 58 00