Ekolojik Pazar
Sevgili Eskişehirliler...

Belediyemiz sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturabilmek için; Temiz, güvenli ve kaliteli bir çevrenin, dengeli ve sürdürülebilir bir eko sistemin ne denli önemli olduğunu bu güne kadarki bütün çalışmalarında ortaya koymuştur. Çevresel politikalarımız gereği, yaptığımız uygulamaların, tüm ilçe halkımızca desteklen mesi ve sahiplenilmesi, kararlılıkla yürüttüğümüz bu çalışmalarda bize büyük heyecan ve güç vermektedir.

Belediyemiz bu heyecanla toplum sağlığını ve çevreyi koruyucu yeni uygulamalar geliştirmeye devam etmektedir. Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesindeki en önemli noktalardan biri de doğru beslenme, güvenli gıda üretimi ve tüketimidir.

Son yıllarda gelecek nesillerin de sağlığını tehdit eden kirlenmeler, özellikle gıda tüketimi konusunda büyük duyarlılık oluşturmuştur. Belediyemiz, kentimizde de oluşan bu duyarlılığa ilgisiz kalmamış, güvenli gıdalara ulaşmak isteyen kent halkının bu gereksinimini karşılıyacak olan"Ekolojik Pazar"ı oluşturmuştur.

Yerel Organik Ürün Üreticileri ile yapılan çalışmalar sonucunda "Ekolojik Pazar"ı 04 Temmuz 2010 tarihinde açma kararı alınmıştır. Karar aşamasında yerel üreticilerle oluşturulan "Ekolojik Pazar" tüm ulusal üreticilere de açık olacaktır.

Beldiyemizin çevre politikalarına büyük bir duyarlılıkla destek veren vatandaşlarımızın "Ekolojik Pazar"ın yaşamasına ve gelişmesine de katkıda bulunacağına güvenimiz tamdır."Sağlıklı ve mutlu bir kent, birlikte yaparsak olur."

Dt. Ahmet ATAÇ

Tepebaşı Belediye Başkanı


Sevgili Eskişehirliler...

Belediyemiz sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturabilmek için; Temiz, güvenli ve kaliteli bir çevrenin, dengeli ve sürdürülebilir bir eko sistemin ne denli önemli olduğunu bu güne kadarki bütün çalışmalarında ortaya koymuştur. Çevresel politikalarımız gereği, yaptığımız uygu lamaların, tüm ilçe halkımızca desteklenmesi ve sahiplenilmesi, kararlılıkla yürüttüğümüz bu çalışmalarda bize büyük heyecan ve güç vermektedir.

Firma:ŞAHIS
Yetkili:YAŞAR CANER
Tel:0 532 595 58 00
Firma:ŞAHIS
Yetkili:DÖNDÜ KUTKAN
Tel:0 545 894 86 61
Firma:ŞAHIS
Yetkili:NAHİLE TEKAÜTOĞLU
Tel:0 554 755 85 89