Atatürk

BİLGİ EDİNME / NİKAH İŞLEMLERİ

vizyon

NİKAH İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Nikah Akdi İçin Gerekli Evraklar

• Evlendirme dairemize başvuruda bulunan çiftlerden birinin Tepebaşı Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etmesi yeterlidir.

• Tepebaşı Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etmeyen çiftler bağlı bulundukları Belediyenin evlendirme dairesinden, başka bir yerde evlenmeleri için izin almaları gerekmektedir.

• Evlilik için Eskişehir Verem Savaş Dispanserinden Sağlık Raporu alınacaktır.

• Çiftlerin 6 adet vesikalık fotoğrafı (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)

• Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş resimli nüfus cüzdanlarının fotokopileri

• Evlenecek çiftlerin Nüfus Cüzdanlarının asılları ile birlikte müracaatı zorunludur.

Reşit Olmayanlar

• 17 Yaşını doldurmuş olan çiftler anne baba muvafakatnamesi ile evlenebilirler. (ay ve gün hesabı ile) Anne ve Babadan biri ölmüş ise ölümü Nüfus Kağıt Örneği ile belgelenecektir.

• Muvafakatname alamayan kişiler anne ve babalarıyla birlikte kimlik fotokopileri, Nüfus Kayıt Örnekleri ve 2 adet resim getirmeleri gerekmektedir.

• 16 Yaşını doldurmuş olanlar mahkeme kararı ile evlenebilirler.

Boşanmış ve Dul Olanlar

• Boşanmış veya dul olan bayanlar boşanma ve ölüm tarihinin nüfusa tescilinden itibaren 10 ay (300 gün) geçmeden evlenemezler.

• Sürenin dolmasını beklemek istemeyenler için aile mahkemesinden iddet müddetini (300 gün) kaldırması kararı alınması gereklidir.

• İlgililerin nüfus cüzdanlarında son medeni halinin işlenmiş olması zorunludur.

Kızlık Soyadı - Mal Rejimi Talebi

• Kızlık soyadını kullanmak isteyen bayanlar gerekli matbu evrakı doldurarak Evlendirme memuru önünde imzalayacaklardır.

• Mal rejimi talebi olan çiftler müracaat sırasında noterden yaptıracakları mal rejimi talep belgesini vermek zorundadırlar.

SedefMedya
SehriKesfet